Strengere i USA

I USA har ikke arbeidsgiver lov til å spørre om du er amerikansk statsborger, eller hva du veier. Se spørsmålene som er ulovlige i USA.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lista over ulovlige spørsmål er betraktelig lengre i USA enn i Norge. Innenfor en rekke tema er det faste grenser for hvilke spørsmål som er lovlige, og hvilke som er ulovlige.

Om nasjonalitet

Ulovlige spørsmål:

 • Er du amerikansk statsborger?

 • Hvor var foreldrene dine født?

 • Hva er morsmålet ditt?
 • Lovlige spørsmål:

 • Har du arbeidstillatelse i USA?

 • Hvilke språk snakker og skriver du flytende?
 • Om alder

  Ulovlige spørsmål:

 • Hvor gammel er du?

 • Hva er fødselsdatoen din?

 • Når var du uteksaminert fra Universitetet?
 • Lovlig spørsmål:

 • Er du over 18 år?
 • Familieforhold

  Ulovlige spørsmål

 • Hva er din sivilstatus?

 • Hvem bor du sammen med?

 • Planlegger du å stifte familie?

 • Hvor mange barn har du?

 • Hvem passer barna?
 • Lovlige spørsmål

 • Har du tenkt å flytte?

 • Er du villig til å reise i jobben?

 • Vil du være i stand til å jobbe påkrevd overtid?
 • Medlemskap

  Ulovlig spørsmål:

 • Hvilke klubber og sosiale organisasjoner er du med i?
 • Lovlig spørsmål:

 • Er du med i noen organisasjoner eller klubber som vil påvirke dine muligheter til å gjøre jobben din?
 • Personlig

  Ulovlige spørsmål:

 • Hvor høy og tung er du?
 • Lovlig spørsmål:

 • Er du i stand til å løfte det som trengs å løfte i denne jobben?
 • Sykdommer eller handikap

  Ulovlige spørsmål:

 • Har du noen handikap?

 • Har du hatt noen operasjoner eller sykdommer den siste tiden?

 • Når tok du sist en helsesjekk?

 • Hvordan er helsen i familien din?
 • Lovlig spørsmål:

 • Er du i stand til å gjøre det essensielle i denne jobben uten å få helsemessige problemer?
 • Om kriminalitet

  Ulovlige spørsmål:

 • Har du noen gang vært arrestert?

 • Hvis du var i militæret, fikk du noen utmerkelser?
 • Lovlige spørsmål:

 • I hvilken del av militæret tjenstegjorde du?

 • Hvilken type erfaring eller utdanning fikk du i militæret?
 • Kilde: New York Times.