Straffer sjefen med sykmelding

Sur på sjefen? En undersøkelse viser at noen sykmelder seg for å straffe sjefen.

En svensk studie viser at enkelte arbeidstakere sykmelder seg for å straffe sjefen når de opplever en konflikt med vedkommende.

Svenske Senter for konfliktløsning har sett på sammenhengen mellom sykefravær og konfliktnivå på jobb. Undersøkelsen viste at jo høyere konfliktnivået er, jo høyere er sykefraværet. Noen bruker sykmelding for å straffe sjefen de er i konflikt med.

Små ting blir store

- Det er typisk at en konflikt starter helt banalt. Men i løpet av få måneder kan den utvikle seg til at medarbeideren blir sykmeldt. Klassikeren er konflikten om når ferien skal tas ut, sa leder av senteret Henrik Rosager til Magasinet Arbejdsmiljø i Danmark.

Problemet er at mange arbeidstakere ikke tar opp problemer som plager dem på jobb. Dermed går de og irriterer seg og brygger på misnøyen, og til slutt sykmelder de seg.

Den svenske undersøkelsen viser imidlertid at et høyt konfliktnivå på jobb fører til faktiske plager som hodepine, magevondt eller utslitthet.

Kilde: Ledernett.no