Stor avstand mellom partene i legestreiken

Avstanden mellom partene i sykehusstreiken er stor, ifølge arbeidsgiverne. De kaller streiken en lønnskamp for legene.

442 sykehusansatte ved fem sykehus gikk ut i streik torsdag morgen som følge av bruddet i meklingen. Ytterligere 550 sykehusansatte ved seks sykehus ble tatt ut i streik mandag.

Dermed er om lag 950 ansatte ved elleve sykehus tatt ut i streik fra mandag på grunn av konflikten mellom Akademikerne Helse og arbeidsgiverorganisasjonen NAVO.

Hvor lenge bør de streike?

  1. Stor avstand mellom partene i legestreiken


Lønnskamp

- Uansett hva Akademikerne og legene måtte hevde, er streiken som nå foregår ved 11 helseforetak først og fremst en lønnskamp for legene, sier direktør for Arbeidsliv i NAVO, Anne-Kari Bratten.

Hun avviser legenes påstand om at arbeidstid er grunnlaget for konflikten.

- Både gjennom forhandlingene, meklingen og nye avklaringsmøter med Akademikerne i helgen har vi fått bekreftet at lønn er hovedårsaken til at partene ikke kommer til enighet. Det er fortsatt langt igjen til en løsning, sier hun.

Arbeidsgiverne mener legenes arbeidstidsordning er til hinder for fleksible løsninger, men krever ikke endringer i arbeidstiden ved dette oppgjøret.

- Derimot har vi foreslått at partene sammen nedsetter en gruppe som kan vurdere alternative arbeidstidsordninger for legene framover, sier Bratten.

Ingen fare

Statens helsetilsyn mener situasjonen ved sykehusene ikke utgjør noen fare for liv og helse etter at Akademikerne utvidet streiken mandag morgen.

- Det er slik at det ikke er noen fare for liv og helse noen steder nå. Det er ikke tatt ut flere i streik ved de samme sykehusene som allerede er tatt ut, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn til NTB.

Hanssen sier Helsetilsynet mandag vil motta rapporter fra sykehusene som vil vise om streiken faktisk går ut over sikkerheten.

- Vi har allerede unngått at det skal bli noen fare for liv og helse ved sykehusene fordi det ikke er snakk om noen opptrapping, men en utvidelse på samme nivå som ved sykehusene som ble tatt ut i streik i forrige uke, sier forhandlingsleder Rune Frøyland for Akademikerne Helse til NTB.

- Helsetilsynet har sagt at nivået vi har lagt oss på er forsvarlig. Dermed kan vi streike lenge, sier Frøyland.

Elleve sykehus

Fra mandag er ansatte ved følgende sykehus i streik: Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Aker Universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Sykehuset Telemark, Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset i Førde.

Frøyland sier til NTB at situasjonen fortsatt er fastlåst, og at kravet om sentralt fastsatt lønnsvekst står fast.

- Vi kan ikke akseptere at godt over halvparten av våre folk skal ha et nulloppgjør, sier han.