Stipender: Hjelp til trengende kvinner?

Dr. Kari Johanne Opstads Nynorskfond sier i statuttene at fondet er til "de eller dei lag som har i sine lover at laget skal arbeide for at det nynorske målet får att dei klangfulle i-formene som Ivar Aasen nytta."

Dette er ett av mer enn 2000 stipender og legater i Legathåndboken, som er den beste kilden til denslags her på berget. Boka inneholder en del kuriøse legater (se underartikkel), men majoriteten er ikke først og fremst egnet til å vekke latter. I stedet kan du få et romsligere studiebudsjett dersom du søker.

(Foto: Dag Yngve Dahle) Vis mer

Nytt: Sosiale stipender

I vår guide til en god studentøkonomi tok vi opp mulighetene for å få stipender eller legater. Nå har vi sett nærmere på hvilke stipender du kan søke på. Nytt av året i Legathåndboken er sosiale stipender, som ikke har vært representert tidligere. Stipendene fordeler seg på:

  • Utdanningsstipender etter fagområde
  • Utdanningstipender etter lærested i Norge eller land i utlandet
  • Forskningsstipender
  • Sosiale stipender for barn/ungdom, kvinner, syke og uføre eller yrkesgrupper
  • Geografisk begrensede stipender

Opp mot 20.000 kroner

De færreste gidder å søke på stipendene. Sender du noen søknader, er sjansene gode for at du kan spe på budsjettet i løpet av skoleåret. Beløpene varierer fra noen hundrelapper til 15 - 20.000 kroner.

Ta kontakt med styreren for legatet/stipendet. Advokatkontorer administrerer ofte private legater. Spør om tidligere utdelinger og kriteriene for stipendet.

Enkelte legater og stipender krever egne søknadsskjemaer. Andre krever en mer utfyllende søknad. Søknadsfristen for de forskjellige stipendene varierer, men ikke regn med å få pengene med en gang.