Stem på jobbene

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Noen av jobbene gir makt og innflytelse langt utover eget kontor eller bedrift.

Andre gir innflytelse over andre mennesker på ansikt-til-ansikt-nivå.


Barnevernsansatt: De kan vurdere om du er skikket til å ta vare på barna dine. Er det til barnas beste, kan de rett og slett ta dem fra deg.

Byråkrat: Maktutredningen avslørte på 70-tallet at byråkratene i lokal- og statsforvaltningen har betydelig makt. De forbereder saker, og sitter ofte på faglig ekspertise som politikerne mangler.

Fengselsbetjent: De ivaretar i praksis straffen de innsatte har fått. Lov og orden.

Journalist: Forvalterne av makta i den fjerde statsmakt. Setter ofte saker på dagsorden og bidrar til at myndighetene tar affære.

Konsulent (omstilling): Alt skal lønne seg, og rådyre konsulenter blir ofte hyret for å få driften til å lønne seg. Det betyr gjerne omstilling eller nedbemanning - ergo at folk mister jobben.

Lege: Få har større makt over deg når det største av alt, nemlig livet, er truet.

Leder i interesseorganisasjon: Yngve Hågensen, Kjell Bjørndalen, Fredric Hauge, Sven Mollekleiv, Hans Petter Aarseth etc. Trenger vi å si mer?

Ligningsfunksjonær: Skatten utgjør mer enn en tredjedel av lønna vår. De som steller med ligningen har derfor en betydelig jobb.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lobbyist: Hjertesakenes arbeidere. Politikerne blir påvirket, saker kommer på den politiske dagsordenen. Nær kontakt med beslutningstakerne gir ofte uttelling.

Lærer: Lærerne former oss og følger vår utvikling gjennom våre viktigste år. Skolen tar en stadig større del av barneoppdragelsen.

Politibetjent: Uniform, rett til å bære våpen og myndighet til å ivareta lov og orden. De utøver makt daglig i sin omgang med kriminelle og lovlydige mennesker.

Psykolog: Har stor makt på mikroplanet. De leser deg som en åpen bok, og du møter dem gjerne når du er som svakest - når du har problemer.

Saksbehandler ved sosial- og trygdekontor: Sosialstønad, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, sykepenger, barnebidrag, kontantstøtte og pensjon. Avgjørelsene tas av saksbehandlerne.

Tekstforfatter i reklamebyrå: Betydelig makt overfor oss forbrukere. Vi er det vi kjøper, og reklamemakerne får oss til å handle.

Økonom i Norges Bank/Finansdepartementet: Byråkrater med stor innflytelse. De er med å bestemme rentenivået og utforme statsbudsjettene.