Statsråd

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Drøm: Status. Ulike jobber gir ulik status i ulike bransjer og miljøer. Likevel: Noen universelle statusyrker og -jobber finnes.

På toppen

En statsrådsjobb gir utvilsomt høy status i de fleste miljøer. Ministrene er sjefer for et helt departement, og sitter ihvertfall symbolsk nær toppen av maktpyramiden i Norge.

Statsråder i mindretallsregjeringer, som i Norge de siste årene, har mindre innflytelse enn andre.

Statusen er likevel høy, men mange ser på stillingen som en typisk uriaspost. De har heller ikke en jobb med normal arbeidstid.

Like under

De sene kveldene blir gjerne mange. Og de risikerer å måtte gå på dagen.

Får du ikke sitte ved kongens bord, kan du jobbe i apparatet rundt statsrådene - som byråkrat, rådgiver, ekspedisjonssjef eller liknende.

Byråkratene har mye makt, men ikke så høy status blant folk flest.

Typiske status-yrker er derimot lege, tannlege, advokat, diplomat, professor, arkitekt, flyger og før i tida også prest.

Og det er klart: I enhver bransje gir lederstillinger status.