Staten prøver ut seks timers arbeidsdag

330 statsansatte over 62 år skal jobbe sekstimersdager for samme lønn som for fulltidsjobb.

I to år framover skal 330 ansatte i staten bare jobbe seks timer daglig - for samme lønn som i dag.

Dermed er forsøket med sekstimersdag i gang. 330 statsansatte over 62 år skal fra onsdag og to år framover ha 20 prosent kortere arbeidstid, men samme lønn.

Se hvor mye du får i pensjon

Det er folk i Skatteetaten, Statens vegvesen og fylkesmannsembetene som deltar i forsøket. I tillegg gjøres et særskilt forsøk med redusert arbeidstid for prester i Nidaros og Borg bispedømme.

6-timersdag

Kunne du tenke deg å prøve? (Avsluttet)
Ja(82%) 614
Nei(16%) 119
Vet ikke(2%) 17
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Insentiv for å holde 60-åringene i jobb

Meningen er å finne ut hvor mye arbeidstidens lengde har å si for hvor lenge folk blir i jobb før de pensjonerer seg.

- Hovedmålsettingen med forsøkene er å teste ut i praksis om redusert arbeidstid bidrar til å utsette pensjoneringstidspunktet. Vi sliter med å skaffe nok hender til å løse alle oppgavene vi står overfor og disse forsøkene er også relevante i den sammenheng, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.