Språk og kultur

- Humanistisk utdanning, og akademisk utdanning generelt, er ofte å regne som en inngangsbillett til arbeidsmarkedet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vidar Grøtta, nestleder ved Karrieresenteret til Universitetet i Oslo sikter til dette:

Kunnskaper om kultur og kommunikasjon, analytiske og kritiske evner, ferdigheter i å strukturere og formidle faglig stoff.

Jobbene

Humanister jobber innen informasjonsarbeid, undervisning, mediearbeid, kulturforvaltning og en rekke andre arbeidsområder.

Mange jobber også innen reklame, forlagsvirksomhet og journalistikk.

En rekke kandidater går fortsatt inn i offentlig sektor, enten i undervisningssektoren eller i kommune-, fylkes- og statsadministrasjonen. Her jobber mange som lærere, utredere, saksbehandlere og ledere.

Har du lærerambisjoner, bør du velge undervisningsfag og supplere med praktisk-pedagogisk utdanning (Ped. sem).

Vil du jobbe i media, kan medievitenskap være et godt valg, kombinert med andre fag som fokuserer på den typen mediearbeid du er mest interessert i.

Vil du arbeide med fremmede kulturer, vil språkfag være et godt valg.

Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april.