Spar to års studielån

Du bruker to år mindre på en mastergrad enn på de fleste hovedfag. Dermed sparer du inn to års studielån.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette er en positiv konsekvens av Mjøs-utvalget og statsråd Trond Giskes nye modell for studier ved universiteter og høyskoler.

Utvalget og statsråden har fått mye kritikk for reformen. Kritikerne mener de vil omgjøre universitetene til studentfabrikker. Lederen av Mjøs-utvalget imøtegår kritikken.

- Både veilederne og studentene selv har bidratt til at studentene bruker alt for lang tid på hovedfagsstudiene, sier professor Ole Danbolt Mjøs ved Universitetet i Tromsø.

Til våren

Mjøs-utvalget gikk inn for en internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. De vil ha kortere studier og høyere kvalitet. Statsråd Trond Giske støtter dette.

En stortingsmelding, som kommer i mars, vil antagelig gå inn for:

 • En bachelorgrad i stedet for cand. mag-graden
 • En mastergrad i stedet for hovedfaget

  Hva betyr det?

  Bachelorgraden: I USA og Storbritannia varierer bachelorstudiene betydelig. Noen er mer spesialiserte enn andre, men felles for alle er at de tar kortere tid enn cand.mag-graden.

  Mastergraden: Tar kortere tid enn hovedfaget. Den forskningsrettede metodedelen er ofte mindre. Statsråd Giske har signalisert at noen av studiene skal være "forskerrettede, med omfattende oppgavearbeid". Masterstudiet er i utlandet noe mer praktisk orientert og spesialisert enn det som har vært vanlig her på berget.

  - Vi vil dessuten satse på mye tettere oppfølging av studentene. Veiledningen skal bli bedre. Det samme skal studiefinansieringen, sier Mjøs og sikter til målet om å gjenreise heltidsstudenten.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Studiene skal her i landet organiseres etter en 3/2-modell. Bachelorgraden skal ta cirka tre år, mastergraden to år. Til sammen skal studiene ta fem år.

  Innen tre år

  - Også dagens hovedfag er normert til to år, men tar i praksis mye lengre tid - ofte nærmere tre år. Dette vil vi til livs med masterstudier over to år og enda kortere tid enn det, sier Mjøs.

  Lederen av Mjøs-utvalget peker på at universiteter og høyskoler allerede har etablert en rekke masterstudier. Flere av studiene er normert til kun ett år.

  - De er allerede i full sving. Det tyder på at innen to - tre år, kanskje før det, vil lærestedene ha tatt i bruk den nye modellen, sier Mjøs.

  Mange av de allerede etablerte masterstudiene er beregnet på utenlandske studenter, men noen er åpne også for norske studenter. Studiene blir helt eller delvis undervist på engelsk.

  Klikk på linkene øverst til høyre i artikkelen for å lese om studiene.

  Relaterte artikler:
  Andre masterstudier i Norge
  Klikk deg til suksess
  De mest populære studiene
  Ta IT-studier på nettet
  Få lønn mens du studerer
  Private skoler: Vil bort fra maurtua
  Den store studielånsguiden