Spår rekordhøy reallønnsvekst

Norske arbeidstakere kan trolig se fram til flere gode år. Økonomene i SSB spår en samlet reallønnsvekst de kommende fire årene på formidable 15 prosent.

En fortsatt lav prisvekst kombinert med lønnsvekst, blant annet på grunn av mangel på arbeidskraft, fører til at SSB-økonomene tror på en rekordhøy reallønnsvekst.

Men en noe høyere rente enn hva SSB-økonomene tidligere har spådd, må vi regne med:

- Vi antar nå at styringsrenta settes opp med ytterligere ett prosentpoeng og at pengemarkedsrenta dermed kommer opp i fem prosent ved utgangen av inneværende år. Den blir så liggende der en tid framover, blir det slått fast i den ferske konjunkturrapport fra Statistisk sentralbyrå.

Lavere vekst

 Foto: Per Ervland/Laurent Hamels
Foto: Per Ervland/Laurent Hamels Vis mer


I 2006 fortsatte den høye veksten i norsk økonomi med uforminsket styrke, og aldri tidligere har det vært registrert en så kraftig økning i sysselsettingen. Også i år vil ledigheten krype ytterligere nedover, mener SSB-økonomene.

Men veksten ventes å bli noe lavere i år. På flere områder er det rett og slett mangel på ledige ressurser som demper den økonomiske veksten framover. I tillegg er det faktorer som økte renter, sterkere krone, lavere vekst hos våre handelspartnere og moderate vekstimpulser fra finanspolitikken som fører til at økonomene i SSB tror at veksten modereres klart etter 2007.

Men det betyr ikke at vi er på vei inn i en lavkonjunktur.

- Vi tror norsk økonomi hele perioden til 2010 vil preges av å være i en høykonjunktur, og arbeidsledigheten anslås til å bli værende under tre prosent, heter det i rapporten.

Det er samme lave ledighetsnivå som ved forrige konjunkturtopp på slutten av 1990-tallet.

Lønn

Til tross for det økende presset i arbeidsmarkedet har det så langt ikke ført til en sterk lønns- og prisvekst. Men i tiden framover tror SSB at lønningene vil øke, både på grunn av mangel på arbeidskraft og en gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet.

Samtidig tror de at kronekursen vil bli styrket av en økt rentedifferanse til utlandet. Legger vi til import fra lavkostland, vil det bidra til å holde prisene nede. Kombinert med en klar nedgang i elektrisitetsprisene, fører det til spådommer om en rekordhøy reallønnsvekst.