Søk utdanning nå

Søker du ikke utdanning før fristen 15. april, kan du risikere å måtte ta til takke med restetorget.


Finn ut hvor du skal søke

15. april nærmer seg med stormskritt. Dette er søknadsfristen for å søke på studier gjennom Samordna opptak, hvor du kan du søke 1 166 studier ved 47 universiteter og høyskoler i hele Norge. Skolene som ikke er med i denne ordningen kan ha andre frister, derfor er det svært viktig at du sjekker når søknadsfristen for dine utvalgte skoler er. Det lønner seg også å være tidlig ute.

Mange skoler, som for eksempel Norges Kreative Fagskole, har rullerende opptak. Dette gjelder også Handelshøyskolen BI, ifølge BIs markedsdirektør Erik Mehl. På BIs nettside står det imidlertid søknadsfrist 15. april.

DinSides store utdanningssøk finner du informasjon om de fleste utdanningsstilbudene i Norge.

Ikke mist utdanningstoget!
Foto:
Per Ervland. Foto: per ervland Vis mer


Søknadsfristene

Her er "saksgangen" en potensiell student må gjennom før hun trygt kan ta plass i lesesalen. Informasjonen er hentet fra Samordna opptak sine sider. Vær oppmerksom på at søknadsfristen for spesielle søkergrupper gikk ut 1. mars.

Du må følge alle aktuelle frister og prosedyrer som gjelder din søknad for at du skal bli med i opptaket.

Her kan du laste ned Samordna opptaks søkerkalender for 2006, eller du kan skrive ut oversikten under.

15. APRIL: Søknadsfrist
Søknadsfrist for alle som ikke faller inn under 1. mars-fristen.

MAI/JUNI: Omslagsark
Omslagsark sendes ut puljevis fra april og fram til 1. juni.

1. JULI: Omprioritering
Siste frist for å omprioritere studieønskenen du har på søknaden.

1. JULI: Ettersending
Siste frist for å ettersende vitnemål og attester for 2006.

10. JULI: Adresseendring
Siste frist for å skifte adresse på svarbrev i hovedopptaket.

20. JULI: Restetorget
Ledige studieplasser etter hovedopptaket legges ut på Restetorget.

20. JULI: Hovedopptak - 26. JULI: Svarfrist
Svar på søknaden er tilgjengelig på nett og papir. Siste frist for å svare på tilbud i hovedopptaket er 26. juli.

29. JULI: Nasjonalt suppleringsopptak
Nasjonalt suppleringsopptak til enkelte studier.

5. AUGUST: Lokalt suppleringsopptak
Lokalt suppleringsopptak til enkelte studier.


Lånekassen

Går du på videregående? Da vil søknadsblanketten til Lånekassen være tilgjengelig på skolen i månedsskiftet april/mai. Sjekk Lånekassen sine nettsider for eksakt dato nærmere tiden.

Et godt råd er å søke tidlig- da kommer pengene raskere. Venter du lenge med å søke kan det hende du ikke får pengene til skolestart. Kjedelig, når studieavgift, nye bøker og kanskje til og med depositum på leilighet skal betales!

Kilde: Lånekassen, Samordna opptak.