Tegning: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/mainpage.htm" target="_top">Anne Angelshaug</A>.
Tegning: Anne Angelshaug.Vis mer

Snik deg inn i maktens korridorer

JOBB: Føler du at du har for lite innflytelse på hva som skjer i bedriften din? Det finnes det kanskje en løsning på! Ansatte i private bedrifter over en viss størrelse har rett til å velge ansatte-representanter til bedriftens styre.

Mange ansatte er ikke klar over hvilke muligheter som eksisterer. De jobber i en mellomstor bedrift, hvor de egentlig kunne kreve en plass i styret. Kunne DU tenke deg innflytelse i form av en plass i styret? Og hvorfor skulle du egentlig bry deg med det?

Styrende organer i aksjeselskaper


Om lag 70 prosent av alle selskaper som er registrert i Norge er aksjeselskaper. Derfor er det også sannsynlig at nettopp du jobber i et aksjeselskap. I følge aksjelovens §6-1 er alle aksjeselskaper pålagt å ha et styre.

Styret har det overordnede ansvaret for driften av selskapet, og er dermed det organ som har størst makt og innflytelse på fremtiden til selskapet. Nettopp derfor er det kanskje lurt å få en finger med i spillet?

Gjeldende regler

Dagens regler er som følger: Når et selskap har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør velges av og blant de ansatte. Antall representanter øker når selskapet passerer henholdsvis 50 og 200 ansatte.

Ikke alle selskaper er imidlertid like interessert i å ha ansatte-representanter i styret. Mange unnlater å informere de ansatte om rettighetene. Føler bedriften at den har gode grunner til å stenge de ansatte ute fra styrets arbeid, kan ledelsen søke Bedriftsdemokratinemnda om unntak. Slike dispensasjoner gis bare i sjeldne tilfeller.

Man skulle imidlertid tro at de fleste bedrifter ønsker engasjerte medarbeidere, som kan bidra med nye tanker og inspirasjon. Lure bedrifter vil derfor ønske sine ansatte velkommen i styret.

Man kan selvsagt spørre seg om det lønner seg å være den som krever styrerepresentasjon for de ansatte? Mange liker de engasjerte, men ikke de opposisjonelle.

Pangkarriere?

Ikke sjelden skjer det at dyktige ansatte som har hatt tillitsverv i bedriftene sine, får mulighet til å stige i gradene. Dette skjer ofte på personalsiden. Personer som gjentatte ganger har sittet på de ansattes side av forhandlingsbordet, har fått god forståelse og innsikt i personalarbeid. Disse erfaringene har mer enn en gang ledet til jobber som personalkonsulent eller personalsjef.

Det skal ikke mye fantasi til å forestille seg at deltakelse i en bedrifts styrearbeid, kan gi god innsikt i ledelsesrelaterte emner. Innsikten kan på et senere tidspunkt føre til andre og mer utfordrende posisjoner.

Føler du at du har noe å bidra med – og er du motivert – hvorfor ikke kjempe for en plass i styret? Da kan du få større innflytelse samtidig som du øker kompetansen din.