Snart klare til å rapportere pensjonsetternølere

Har din arbeidsgiver somlet med å tegne OTP? Nå venter bøter, men er det til din fordel?

Illustrasjonsfoto: Pierre Amerlynck Foto: Pierre Amerlynck
Illustrasjonsfoto: Pierre Amerlynck Foto: Pierre Amerlynck Vis mer


Bot til bedriftene

Ligningsmyndighetene kan tidligst i mars være klare til å rapportere til Kredittilsynet om eventuelle bedrifter som ikke har etablert obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte.

Det sier avdelingsdirektør i Jan Magnus i Skattedirektoratet til NTB.

Kredittilsynet har for lengst gjort det klart at bedrifter som ikke har ordnet obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for sine ansatte fra nyttår, risikerer dagmulkt som tilsvarer beløpet de sparer på å ikke innføre pensjonsordningen. Kredittilsynet har fått jobben med å ilegge bedriftene mulkten.

Opplegget for hvordan og på hvilket grunnlag skattemyndighetene kan rapportere OTP-syndere til Kredittilsynet, kan være klart om 14 dager, sier spesialrådgiver Ole-Jørgen Karlsen i Kredittilsynet til NTB.

Les mer: Du taper på sjefens sommel

- Ris bak speilet


Formålet med OTP-mulkten er ikke å få penger i statskassa, men å ha et ris bak speilet, understreker Kredittilsynet.

- Vi håper å slippe unna altfor mange saker hvor vi må true med å innføre dagmulkt, slik at bedriftene heller kan bruke pengene på pensjonsordningen, sier Karlsen.

Bedrifter som ikke har fulgt loven og innført OTP fra nyttår, vil i første omgang få en frist til å rette opp forholdet. Men dersom tjenestepensjon ikke er på plass når fristen løper ut, vil lovbryterne få dagmulkt. Mulkten vil være like stor som bedriftenes kostnader med OPT.

Kredittilsynet tar ikke sikte på å drive aktiv kontroll av bedriftene på eget initiativ, men basere seg på rapporter fra arbeidstakerorganisasjoner, ansatte i bedriftene og skattemyndighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kontrollmulighet i mars

Skattedirektoratet og Kredittilsynet har flere muligheter for å skaffe seg oversikt over bedrifter som ikke følger opp OTP-plikten, får NTB opplyst.

Via terminoppgavene for arbeidsgiveravgift vil ligningsmyndighetene kunne kreve opplysninger om OTP som gir skattemyndighetene elektronisk oversikt over om bedriften hadde ordning eller ikke på et gitt tidspunkt.

Den samme kontrollen kan gjennomføres via selvangivelsen for næringsdrivende som leveres inn elektronisk. I begge tilfellene vil første mulighet for kontroll være mars i år, bekrefter avdelingsdirektør Jan Magnus i Skattedirektoratet.

Ny oversikt

I midten av januar vil Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) ha en oppdatert oversikt over hvor mange bedrifter som ikke har skaffet seg OTP ved årsskiftet.

- Det har vært stor aktivitet i romjulen, men vi holder det dessverre som sannsynlig at mange mindre bedrifter, først og fremst i distriktene, fortsatt ikke har etablert OTP, sier informasjonsdirektør Leif Osland i FNH til NTB.

Han sier myndighetene har vært forberedt på dette: Allerede den såkalte Banklovkommisjonen som utregnet ordningen, påpekte at det mest sannsynlig ville ta lang tid før alle bedrifter over hele landet hadde etablert OTP.

- Det er et krevende prosjekt å innføre tjenestepensjon for 560.000 ansatte på ett år, sier Osland.

Undersøkelsene foretatt like før årsskiftet, viste at 25.000 bedrifter, med til sammen mellom 50.000 og 100.000 ansatte, ennå ikke hadde tegnet OTP-avtaler for sine ansatte.

De fleste etternølerne er små bedrifter med mindre enn fem ansatte. Samtlige bedrifter, bortsett fra enmannsforetak, plikter å etablere OTP.