Snarere snarvei til drømmejobben

Er du sivilingeniør eller webdesigner? Adjunkt eller økonom? Vikarbyråer har lenge vært en snarvei til fast jobb, men kun innen enkelte bransjer. Snart kan de skaffe deg jobb innen alle bransjer!

Snarere snarvei til drømmejobben

  1. Fra vikar til fast ansatt – dette gjør du:

Har du oppdaget at vikarbyråer er en smart vei til fast jobb? Du slipper å tråle avisene for interessante jobbannonser, du slipper å skrive søknad på søknad og du slipper skuffende avslag.

I stedet lar du vikarbyråene ta jobben med å skaffe deg jobb.

Problemet har vært at de vel 200 vikarbyråene i landet kun har hatt lov til å leie deg ut til databransjen, kontor- og regnskapssektoren, butikker samt lager- og logistikkbedrifter.

Nå vil imidlertid en fersk lovendring åpne for at du kan leies ut til alle bransjer, med unntak av enkelte fagområder innen helse- og sosialsektoren.

- Stortinget vedtok både en ny Sysselsettings- og Arbeidsmiljølov i desember i fjor. De nye lovforskriftene skal nå ut på høring og høringsuttalelsene skal deretter vurderes i departementet. Det er ikke tatt stilling til når de nye lovene og forskriftene skal tre i kraft, forteller Morten Reymert, ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

- Vi forventer at lovendringene trer i kraft 1. juli. Men med tanke på den departementale saksgangen frykter vi en forsinkelse, sier Terje Helland, konserndirektør i Olsten Norsk Personal, organisasjonsavdelingen.

Større fleksibilitet

Liberaliseringen av lovverket skal gjøre veien til arbeidsmarkedet kortere for deg og meg, og gjøre det enklere for arbeidsgiverne å fylle stillingene ved permisjoner og sykdom. De nye forskriftene sier at du kan være vikar i maksimalt ett år før eventuell fast tilsetting. Dine rettigheter som arbeidstager skal sikres gjennom et kontrollsystem.

Reformeringen av lovene gjelder flere områder: Privat arbeidsmidling, som tross lovforbud er utbredt, vil nå bli offisielt tillatt uten betingelser. Et nytt statlig vikarbyrå, som vil konkurrere med private byråer vil også bli etablert.

Både Landsorganisasjonen (LO) og Arbeidsmarkedsetaten er positive til lovendringene. De mener den vil føre til færre arbeidsledige og enklere tilgang til permisjoner for ansatte. Mange er imidlertid skeptisk, og hevder dine rettigheter som arbeidstager uthules når du er ansatt i et vikarbyrå.

Ved å klikke på lenken øverst til høyre på sida ser du hvordan du unngår de dypeste fallgruvene. Spiller du kortene dine riktig, kan du skaffe deg drømmejobben gjennom et vikarbyrå.