Snakk med sjefen

Mange ansatte blir hvert år innkalt til en medarbeidersamtale. Vi gir deg råd og tips slik at du kan være godt forberedt.

Medarbeidersamtaler bør være en helt naturlig del av det å jobbe i en bedrift. I alle fall hvis du spør ekspertene. Men hvordan skal du forberede deg, og hva kan du forvente av sjefen din?

Dårlig i Norge

Ifølge forskningsleder Aslaug Mikkelsen i Rogalandsforskning har om lag 50 prosent av ansatte i norske bedrifter en årlig medarbeidersamtale.

- I land som Storbritannia og USA er tallet opp mot 80-90 prosent, sier Mikkelsen, som har skrevet boken "Medarbeidersamtaler og læring i organisasjoner".

Mikkelsen anbefaler at det avholdes en medarbeidersamtale og en oppfølgingssamtale i året.

- Noen bedrifter har prøvd seg med tre-fire årlige samtaler. Men de fleste har veldig raskt funnet ut av at det er for mye, sier forskningslederen.

Sjefen har ansvaret

- Det er sjefen som har ansvaret for at samtalene blir gjennomført, men det er meget viktig at samtalen utformes som en dialog mellom begge parter, sier Mikkelsen.

Formålet med en medarbeidersamtale er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal få mest mulig ut av samarbeidet.

Aslaug Mikkelsen fremhever tre faser som er viktige:

1) Før samtalen
Sjefen og de ansatte må bli enige om hvilke emner som skal diskuteres, og hvilke forventninger begge parter har til samtalen.

2) Under samtalen
Samtalen må gjennomføres, og i en bra medarbeidersamtale kan blant annet følgende områder tas opp: Kartlegging av kompetanse, ambisjoner og fremtidsplaner. Vurdering av oppnådde resultater, samt eventuelle avvik herfra. Arbeidsmiljøforhold, herunder forholdet til sjefen og de andre ansatte, og forholdet mellom jobben og familien.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3) Etter samtalen
Når alle ansatte i en avdeling har gjennomført samtalene, bør det følge en oppsamling og evaluering. Sjefen bør oppsummere de viktigste poengene, men ikke på en slik måte at det fremgår hva hver enkelt har sagt. Dessuten bør formen på samtalene diskuteres, og eventuelle forbedringer foreslås.

Før du går til samtalen, bør du forberede deg på hva du har tenkt å si.

For store forventninger

Ifølge Mikkelsen er det et problem at mange har for store forventninger til medarbeidersamtalene.

- Det tar mange år å utforme samtaler slik at alle blir fornøyde, sier forskningslederen.

Hun fremhever at det er bedre å holde medarbeidersamtaler på et mindre forventningsfullt nivå, enn ikke å ha samtalene i det hele tatt.

Tvungen samtale

Tidligere var mange redde for medarbeidersamtalene. De likte ikke tanken på å skulle utlevere seg selv, mener Mikkelsen.

- Derfor sa man at slike samtaler skulle være frivillige. I dag har man en litt annen oppfatning. Alle bør delta i slike samtaler. Det bør ikke være mulig å si nei til å snakke med sjefen sin om jobben. Men sjefen din bør holde seg til ting som er jobbrelevant, sier hun.

Din rett

Jobber du i en bedrift hvor medarbeidersamtaler ikke er en del av personalpolitikken, eller hvor du ikke føler at de fungerer etter hensikten, bør du ta affære.

- Ifølge arbeidsmiljølovgivningen er bedrifter pliktige til å holde systemisk oversikt over arbeidsmiljøet. Medarbeidersamtaler er et virkemiddel til dette. De ansatte kan be ledelsen om å opprette en prosjektgruppe med formål å utarbeide et forslag til medarbeidersamtalesystem, sier Aslaug Mikkelsen.

Diskuter denne saken! Synes du at medarbeidersamtaler er noe som forbedrer arbeidssituasjonen din? Del dine gode og dårlige erfaringer fra slike samtaler med de andre leserne.