Slik vinner du gruppeintervjuet

Under gruppeintervjuet får arbeidsgiveren sjekket lederegenskaper, verbal styrke og sosiale ferdigheter.

På jobbintervju med 20 andre

  1. Slik vinner du gruppeintervjuet


Samtale, diskusjon og oppgaveløsing i gruppe er essensen i gruppeintervjuet.

  • Forberedelse: Du bør ha noe interessant og meningsfullt å samtale om. Gjør en grundig undersøkelse av firmaet. Sjekk ut årsrapporter, inntjening, historie, arbeidskultur, forfremmelsesmuligheter og selskapets videre planer. Forbered spørmål.
  • Viktige egenskaper i gruppeintervjuet:
    Evne til å samspill, kommunikasjon, løse problemer, lede, lytte og delta.
  • Hva skjer på gruppeintervjuet? Firmaets representanter gir en presentasjon av firmaet. Jobbkandidatene presenterer seg selv slik man vil gjøre på et regulært intervju; bakgrunn, hvorfor vil du ha stillingen, sterke og svake sider og videre ambisjoner. Det innledes til samtale eller diskusjon. Noen firmaer lager også oppgaver som skal løses i grupper og/eller individuelle eller gruppevise presentasjonerpresentasjon.
  • Oppgaveløsing: Enkelte firmaer bruker oppgaveløsing i gruppe som en del av kandidattestingen. Ha i mente at firmaet overvåker individene, og at vurderer din evne til å løse problemer, samarbeide, improvisere, lede, planlegge og til å mestre stress. Det er bedre å lede eller være en aktiv deltaker enn å være observatør.
  • Utadvendt? Ha i mente at det ikke er alle stillinger hvor du trenger å være spesielt utadvendt eller ha sterke lederegenskaper. Tenk igjen hvilke egenskaper som kan være nødvendig for stillingen du søker.
  • Tilbake til innledningsartikkelen