Slik skjer samordningen

Har du betalt innskudd til Statens Pensjonskasse gir det deg krav på pensjon fra dem. Dette er imidlertid en tjenestepensjon som kommer i tillegg til den pensjonen du har krav på fra folketrygden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Alle ytelser fra folketrygden skal samordnes med pensjonen fra Statens Pensjonskasse.

Uten samordning ville du kunne fått høyere inntekt som pensjonist enn som yrkesaktiv, og dette vil mao. myndighetene unngå.

Det er pensjonskassens ytelser som kuttes

Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser utbetales fullt ut, mens pensjonen fra Statens Pensjonskasse reduseres med et samordningsfradrag.

Dersom du har kortere opptjeningstid enn 30 år, eller har arbeidet deltid, blir fradraget tilsvarende mindre. Ved fullt opptjent pensjon i pensjonskassen utgjør den samlede utbetalingen fra Pensjonskassen og folketrygden alltid minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Slik skjer samordningen

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

 • Grunnpensjonen. Pensjonen fra Statens Pensjonskasse reduseres med et samordningsfradrag på inntil ¾ av fullt grunnbeløp.

  Dersom du på grunn av ektefelles pensjon eller inntekt får redusert grunnpensjon, vil dermed hele grunnpensjonen falle bort i samordningen.

  Dersom du har mindre enn 30 års pensjonsgivende tjenestetid i Statens Pensjonskasse, blir samordningsfradraget tilsvarende redusert. Har du hatt deltidsstilling blir fradraget redusert i forhold til den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Dersom du tar ut delvis pensjon, reduseres samordningsfradraget i forhold til pensjonsgraden.

 • Tilleggspensjon. Pensjonen fra Statens Pensjonskasse reduseres i utgangspunktet med et beløp som tilsvarer den tilleggspensjonen du har rett til fra folketrygden.

  Men dette skal bare gjelde den delen av tilleggspensjonen som er opptjent av inntekter du har betalt innskudd av til Pensjonskassen. Den delen av tilleggspensjonen som skriver seg fra inntekter som ikke er pensjonsgivende i Statens Pensjonskasse, holdes utenfor samordningen.

  Dette gjøres ved at Pensjonskassen beregner en fiktiv tilleggspensjon for resten. Av praktiske hensyn beregnes denne fiktive delen på pensjoneringstidspunktet, og ikke for hvert år, slik folketrygden gjør for den fulle tilleggspensjonen. Dersom den fiktive tilleggspensjonen blir lavere enn din faktiske tilleggspensjon, bruker Pensjonskassen den fiktive tilleggspensjonen, slik at samordningsfradraget blir lavere (og den utbetalte pensjonen høyere) enn om de hadde brukt folketrygdens tilleggspensjon.

  Det fiktive poengtallet beregnes slik:
  (Pensjonsgrunnlag - 1 G) : 1 G = fiktivt poengtall.

  Dersom du ikke har full pensjonsgivende tjenestetid, (30 år), reduseres samordningsfradraget tilsvarende. Det betyr at hvis tjenestetiden din er 15 år, vil pensjonen fra Statens Pensjonskasse kun reduseres med 15/30 av tilleggspensjonen. Dersom du tar ut delvis pensjon reduseres samordningsfradraget i forhold til pensjonsgraden.

 • Særtillegget.Dersom du har krav på særtillegg fra folketrygden, trekkes dette i sin helhet fra pensjonen fra Statens Pensjonskasse. Er tjenestetiden din kortere enn 30 år, vil fradraget likevel bli tilsvarende redusert. Går du av med delvis pensjon reduseres samordningsfradraget i forhold til pensjonsgraden.

Hvor stor blir utbetalingen etter samordning?

Ved full tjenestetid sikrer Pensjonkassens garanterte pensjonsnivå deg en samlet pensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Dersom du går av med alderspensjon fra Pensjonskassen før fylte 67 år, og samtidig mottar etterlattepensjon fra folketrygden, vil din samlede utbetaling som regel utgjøre en god del mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når du fyller 67 år, vil du automatisk gå over fra etterlattepensjon til alderspensjon fra folketrygden.

For de fleste i denne gruppen vil dette bety at den samlede pensjonen blir lavere enn den de hadde før de fylte 67 år.

Kilde: Statens Pensjonskasse