Er bedriften din i fritt fall? Dersom det blir konkurs sikrer tariffavtalen lønn i hele oppsigelsestiden. Vanlige arbeidsavtaler gir bare én månedslønn.
Er bedriften din i fritt fall? Dersom det blir konkurs sikrer tariffavtalen lønn i hele oppsigelsestiden. Vanlige arbeidsavtaler gir bare én månedslønn.Vis mer

Slik sikrer også DU deg fallskjerm!

Hva sier du, sitter du bare med vanlig arbeidsavtale? Dersom bedriften din går konkurs har du kun rett til en måneds ekstra lønn. Melder du deg inn i en fagorganisasjon vokser ofte fallskjermen til tre måneders lønn.

Hva har du krav på dersom bedriften du jobber i går konkurs? Spørsmålet er aktualisert av situasjonen for de tidligere ansatte i Color Air.

Etter at Color Air kastet inn håndkleet trodde de ansatte at de ville få dekket alle lønnskrav – både opptjent lønn og lønn ut oppsigelsestiden på tre måneder.

Da noen av kreditorene nylig fremmet en konkursbegjæring, kastet de samtidig de ansatte ut i usikkerhet vedrørende lønnskravene. Hvorfor?

Kun én månedslønn for ansatte uten tariffavtale

Du vet kanskje at statens lønnsgarantiordning sikrer deg opptjent lønn og minimum én måneds lønn i oppsigelsestiden ved konkurs. Det du kanskje ikke visste var at et medlemsskap i en fagorganisasjon sikrer deg lønn i hele oppsigelsestiden.

Hverken flyverne eller de kabinansatte i Color Air hadde rukket å inngå tariffavtaler med flyselskapet. Dette kan føre til at de ikke får lønn de to siste månedene av oppsigelsestiden. Det kunne de fått.

Statens lønnsgarantiordning

Den statlige lønnsgarantiordningen trer i kraft ved en konkurs og dekker lønn i den lovbestemte oppsigelsestiden, som er minimum én måned. Har du bare en arbeidsavtale (-kontrakt), må du ha jobbet i bedriften i minimum fem år for å få lønn utover én måned i oppsigelsetiden. Med en tariffavtale er du sikret lønn for hele oppsigelsestiden, forutsatt at tariffavtalen er minimum seks måneder gammel når du fremmer kravet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Utgangspunktet når et selskap ikke går konkurs, men vedtar en ”styrt avvikling”, er at alle krav skal dekkes. Statens lønnsgaranti dekker dessverre ingen krav i en slik situasjon, opplyser jurist i LOs juridiske avdeling, Sigurd-Øyvind Kambestad, overfor DinSide.

Selv om du ikke har tariffavtale, kan du fortsatt kreve full lønnsutbetaling for hele oppsigelsestiden. Aberet er at dette ifølge lovverket er et uprioritert krav. I praksis må du derfor se langt etter pengene dersom bedriften er konk.

Maks 136.110 kroner

For de aller fleste dekker lønnsgarantiordningen hele lønnen. Men ett sted går grensen.

Etter lønnsgarantilovens paragraf én, tredje ledd, er dekning fra lønnsgarantiordningen for den enkelte arbeidstaker begrenset til tre ganger folketrygdens grunnbeløp. Tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3 G) utgjorde per 1. mai 1998, 136.110 kroner.

Den delen av kravet som overstiger 3 G er fortsatt en prioritert fordring i boet, men forutsetter altså at der fins penger nok, noe det ofte ikke gjør.

Et annet og viktig krav er at tariffavtalen må være minimum seks måneder gammel.

Loven utformet for å unngå juks

Hvorfor dekker lønnsgarantiordningen lønn i hele oppsigelsestiden bare dersom det foreligger en tariffavtale?

- Tidligere var arbeidsavtaler likestilt med tariffavtaler. Vi opplevde imidlertid flere eksempler på at vanlige arbeidsavtaler ble endret og tilbakedatert. Ved å forandre og forlenge den gjensidige oppsigelsestiden fikk den ansatte et større krav overfor garantiordningen, sier Linn Momrak ved lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for Arbeidstilsynet til DinSide.

Momrak tillegger at en sølle arbeidskontrakt i mange tilfeller er godt nok, men bare for arbeidstagere med lang fartstid.

- Ved avvikling av bedriften har ansatte krav på to måneders etterlønn dersom ansettelsestiden er over fem år, tre måneder ved ti år, og helt opp til seks måneders lønn avhengig av alder og ansiennitet, opplyser hun.