Slik løser du konfliktene på jobben

JOBB: Krangler du med sjefen eller kolleger? Du er ikke alene! Arbeidslivet syder av konflikter for tida. Men visste du at du kan få trening i å takle krangling på jobben?

Slik løser du konfliktene på jobben

 1. På riktig kurs?

Vi kjenner alle situasjonen: Du har problemer med å like den flinke frekkasen som begynte i firmaet i fjor. En diskusjon utarter til en vedvarende uenighet. Flere diskusjoner følger, og med ett innser du at dere krangler.

Flere og flere konflikter

- Arbeidslivet preges av flere åpne konflikter i dag enn tidligere. Det høye sykefraværet og det økende antallet arbeidsrettssaker her i landet vitner om nettopp dette. Årsaken er antagelig at vi blir mer og mer individorienterte, mener organisasjonssosiolog Haakon Gran ved Norsk institutt for personalutvikling og administrasjon (NIPA).

Gran skiller mellom ”varme” og ”kalde” konflikter. I ”varme” konflikter er striden synlig - du og frekkasen krangler åpenlyst. I ”kalde” konflikter snakker man ikke åpent om striden, og gjør ingen forsøk på å løse den. Dette er den vanligste varianten.

Slik løser du konfliktene på jobben

- Ved ikke å la konflikten komme til overflaten, vedlikeholder man den slik at den vedvarer. Mange tenker at det er bedre å beholde striden på et lavt spenningsnivå enn å gå gjennom en opprivende megling. Dette kalles å ”kose med konflikten”. Selv om flere og flere nå tør ta tak i konflikter, er å ”kose med konflikten” den hyppigste årsaken til at konflikter aldri blir løst, sier Gran.

Vi tier og skjuler!

I tillegg til å fortie striden, er de mest utbredte feilene vi gjør i konfliktsituasjoner relatert til kommunikasjon:

 • Vi illustrerer ikke våre evalueringer og konklusjoner

 • Vi viser ikke hvordan vi resonnerer oss frem til konklusjonene

 • Vi framstiller synspunkter som udiskutable kjensgjerninger

 • Vi sjekker ikke om andre er enige med oss

 • Vi skjuler hva vi egentlig tenker og mener

 • Vi inviterer ikke andre til å utfordre synspunktene våre

 • Vi ser den andre som ansvarlig for problemene og kommunikasjonsvanskene

 • Vi gir ikke inntrykk av tvil, usikkerhet, at vi står overfor et dilemma eller føler situasjonen som ubehagelig

 • Vi leter etter og overvurderer data som støtter vårt eget syn, samtidig som vi overser og undervurderer data som avkrefter det vi mener

 • Vi betrakter den andre som dum, ond eller mindre intelligent hvis han ikke er enig med oss

 • Vi stiller ledende spørsmål, men later som om vi ikke gjør det

 • Vi møter argumenter med motargumenter, i stedet for å utdype den andres argumenter med tanke på å forstå hva han mener

 • Vi skjuler at vi gjør alt dette, og later som om vi er upåvirket, konkret, konfronterbar, åpen og ærlig

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sak og person

I tillegg til ikke å gjøre disse feilene, er det noe du kan gjøre for å unngå at konflikter oppstår. Tross alt skal du jobbe sammen med frekkasen i firmaet i overskuelig framtid, og dere bør kunne snakke sammen uten å bjeffe til hverandre. Forsøk dette:

 • Allerede i barnehagen lærer mange barn å telle til ti når de blir sinte. Gjør det når du kjenner at det koker inne i deg. Tenk deg om! Ikke si eller gjør negative ting impulsivt!

 • Kommunikasjon: Vær direkte, men skill sak og person!

 • Fokuser på hva dere er enige om, ikke hva dere er uenige om

- Du skal ha lov til å reagere følelsesmessig, men da må du også godta at andre kan gjøre det. I en mange bedrifter jobber det mennesker med forskjellige yrkes- og erfaringsbakgrunn. Tverrfaglighet skaper mangfold. Økt mangfold gjør at vi må tåle mer av andre i bedriften, avslutter Haakon Gran.

Du kan altså bli bedre i å takle konflikter ved å gå på kurs i konflikthåndtering. For å lese mer om kursene må du klikke på linken øverst til høyre i artikkelen.