Slik kan du leve på studielånet

Å ta studiet like alvorlig som en jobb er vrient, men teoretisk mulig. Her er halmstråene.

Publisert
Sist oppdatert

Er det teoretisk mulig å være heltidsstudent?

Våre beregninger tyder på at svaret er ja - og faktisk i større grad enn for 20 år siden.

Den reelle verdien av av hva en vanlig student mottar i lån og stipend i studietiden er høyere i dag enn den var på midten av åtti-tallet.

Vårt praktiske mimumumsbudsjett for studenttilværelsen viser imidlertid at en student som ønsker å studere med samme intensitet og konsentrasjon som en yrkesaktiv person, må være innstilt på en god del forsakelser - uten særlig annen trøst enn at det var enda verre før.

Nøkternt månedsbudsjett
UtgiftspostKvinne 20-50 årMann 20-50
Mat og drikke17102070
Klær og sko580510
Helse og hygiene570450
Lek og fritid880880
Kollektivtransport670670
Andre dagligvarer200200
Husholdningsartikler330330
møbler310310
Telefon, mediebruk mv14101410
Sum66606830
Kilde: Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Standardbudsjett for husholdninger. Beløp i kr.


Leve

For å finne de lavest mulige levekostnadene for en student, har vi gått til Statens institutt for forbruksforsknings (SIFOs) standardbudsjett. Med SIFOs tall, oppnår man i sannhet en svært nøktern standard i studieårene. Budsjettet gir rom for brus og boller, men ikke sjokolade, chips osv, - fremgår det av spesifikasjonene til budsjettet.

Standardbudsjettet omfatter heller ikke utgifter til bolig, strøm og andre boutgifter, (som f.eks. vedlikehold), tobakk og alkohol, helsetjenester, kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser, feriereiser, feiring av begivenheter, gaver eller uteliv.

For å spise, drikke, kommunisere og holde normal hygienisk standard - og med utgifter på et minimum av hva som kan anses akseptabelt, må studenten ha et årlig forbruk på 81.000 kroner.

Planlegg - eller regn ut - ditt budsjett her

.. lese

I første omgang forutsetter vi altså bort det meste av utenomfaglige gleder i studentens liv, og velger heller å lage et minimumsbudsjett for pensumlitteratur og andre utgifter som er helt nødvendige for å lese og lære.

Ifølge Norsk Studentunion er pensumlitteratur for studenter beregnet til 6.700 kroner i året i gjennomsnitt. Vi viderefører standhaftig vårt prinsipp om meget nøktern standard, og forutsetter at beløpet halveres ved å kjøpe brukte bøker.

Semesteravgift er i år 420 kroner i Bergen, og 410 kroner i Oslo.

Dette gir oss et totalbudsjett for vår svært konsentrerte student på
4.200 kroner året til studiemateriell.

..og bo

Nøktern hybel på Alrek i Bergen. <i>Foto: Studentsamskipnaden i Bergen</i>
Nøktern hybel på Alrek i Bergen. Foto: Studentsamskipnaden i Bergen Vis mer


I vårt anslag over nøkterne boutgifter har vi brukt en hybel i studentbyen Alrek i Bergen.

Hyblene på Alrek er delvis møblerte, med seng, klesskap, skrivebord med stol. Det er også en vask med speil inne på hver hybel. Studenten deler bad og kjøkken med fem andre beboere.

Prisen er 2.506 kroner måneden inkludert strøm. Beløpet må betales i alle årets tolv måneder hvis man fortsatt ønsker å bo påfølgende semester. Den tidligere ordningen - hvor man kunne kunne flytte ut to måneder hvert år, og derved redusere leieutgiftene - er således falt bort. Alrek Studentboliger består kun av 220 boenheter, men vi velger å anta at det finnes hybler av tilsvarende standard og pris i det private marked.

Som mimimumsbeløp til boutgifter må vi avsette 30.000 kroner årlig.

Summen av driftsutgifter for vår dedikerte student er på 115.000 kroner årlig.

Underskuddet

Lånekassens støttekalkulator oppgir den oppnåelige summen for en ugift borteboende heltidsstudent til 82.900 kroner for et studieår.

Studentens underskudd etter et studieår blir på 32.000 kroner.

Regn ut ditt budsjett her

Flid påkrevet

For å dekke underskuddet, må summen selvsagt tjenes inn i løpet av heltidsstudentens forelesnings- og eksamensfrie uker.

Mulighetene til å jobbe mellom semesterslutt og -start varierer mellom studiestedene, men det er neppe urealistisk at studenten har forelesnings- og eksamensfri 6 - 7 uker rundt jul og nyttår, og 8- 10 om sommeren.

Også studenter trenger hvile, og vi setter av fire uker til ren ferie.

Dette gir oss fra 10 til 13 uker til å skaffe dekning av underskuddet fra studieåret, samt muligheter for noe potetgull, måteholdent alkoholkonsum, ferieutgifter, tannlegetjenester og andre poster vi hittil har sett bort fra.

Grenser for arbeid

Vår hardt arbeidende student vil selvsagt ønske å være mest mulig produktiv - også i ferieukene, men her er det viktig at hun orienterer seg i de formelle begrensningene for hvor høy arbeidsinntekten kan være:

Kunsten er å skaffe 100.000 kroner på ti uker. <i>Foto: arthur kwiatkovski/iStock</i>
Kunsten er å skaffe 100.000 kroner på ti uker. Foto: arthur kwiatkovski/iStock Vis mer


I utgangspunktet gis hele summen fra Lånekassen som lån, men deler av lånet gjøres om til stipend etterhvert som studieprogresjon dokumenteres. For å beholde maksimalt stipend må man ikke ha personinntekt over 116.983 kroner i 2007.
Les mer om maksimumsgrensene.

Fra i år ble Frikortgrensen hevet til 39.600 kroner.
En optimal skattefri tilpasning blir følgelig å tjene cirka 40.000 kroner i løpet av sommeren, men levestandarden blir nokså beskjeden med denne innsatsen. Etter at underskuddet er dekket, vil bare 8.000 kroner kunne brukes på ferie, helsetjenester osv, og adjektivet stusselig, ja til og med urealistisk, rinner oss i hu.

En tilleggsinntekt på omtrent det dobbelte av dette beløpet gir et visst rom for ferier, sosial aktivitet og noe potetgull, uten at inntektsgrensen på 116.000 passeres.

Vår skattekalkulator viser at en brutto inntekt på 100.000 kroner gir omtrent 83.000 kroner etter skatt, og omtrent femti tusen kroner i året etter at underskuddet fra det nøkterne studieåret er dekket.

Halvårsstudent?

Dersom studenten bare skal ha støtte det ene semesteret, er grensene høyere, da det skal være rom for at han skal kunne jobbe fulltid det andre semesteret. Han kan da tjene 292.458 kroner i 2007 og 305.618 kroner for 2008.


Spørsmålet er om det lar seg gjøre å tjene omtrent 10.000 kroner per uke for en student.

Akkord er bra

- Jeg tviler på om det er realistisk for de fleste studenter å tjene så mye som 40.000 kroner på én måned, sier Marked- og produktansvarlig Helge Hessen på nettstedet deltidsjobb.no. - Skal vedkommende klare dette, må hun eller han antakelig finne en jobb med en annen avlønningsform enn timelønn, for eksempel en salgsjobb, en jobb på et fiskemottak eller andre akkordbaserte yrker. Nattarbeid er bedre betalt enn arbeid på dagtid, så skiftarbeid kan kanskje også være verdt å tenke på.

Ifølge Hessen, vil vår eksempelstudent ha størst mulighet for å innkassere vårt inntektskrav på 10.000 kroner uken med en salgsjobb.

Én ekstremuke med timelønn

37,5 timers uke ( à 120 kr timen)

+ 10 timer overtid med 50%(à 180 kr timen)

+ 15 timer overtid med 100%( à 240 kr timen)

= kr 9900 på 1 uke = 39 600 på fire uker.


- Riktignok krever en slik jobb en del opplæring før inntjeningen er helt på topp , men arbeidsmarkedet er stramt for tiden. Dessuten - har man først blitt opplært ett år, kan man gå rett inn i en sommerjobb neste år, og få relativt høy lønn fra første dag, sier Hessen.

Som siste alternativ nevner Hessen timelønnet arbeid med mye overtidsbetaling.

- Kan man få en sesongjobb, som betaler 120 kroner timen og som betaler 50 % overtid fra 16 -18, og 100 % overtid fra 18, og med full klaff på overtidsarbeid kan man teoretisk tjene 39.600 på 4 uker. Hvor realistisk dette er, blir noe helt annet, sier Hessen.

Urealistisk

<i>Leder for Norsk Studentunion Per Anders Torvik Langerød</i>
Leder for Norsk Studentunion Per Anders Torvik Langerød Vis mer


Leder for Norsk Studentunion Per Anders Torvik Langerød mener dessverre at vårt mimimumsbudsjett er fullstendig urealistisk.

Særlig har han liten tro på våre budsjetterte boutgifter:

- SSBs leiemarkedsundersøkelse viser at forventet leiepris på en toroms på det private leiemarkedet er på 4.391,- i landsgjennomsnitt. SSBs levekårsundersøkelse viser at studenter bruker i snitt 50.000 på bolig. Tilgangen på slike boliger som du legger til grunn finnes i svært begrenset grad og hele 73 % av studentene bor privat, sier han.

Videre har han liten tro på at det er mulig å skjære ned utgiftene til læremateriell til vårt nivå.

- Statistisk sentralbyrås utvalgsundersøkelse viser at studenter faktisk bruker mellom 5 og 6.000 kroner per år, og jeg regner med at de da har utnyttet alle muligheter for å få billige bøker, sier han.

- Vi mener at studiestøtten må opp til OECDs fattigdomsgrense, som var på omtrent 94.500 i 2005. Problemet med studiestøtten i dag er at regjeringen ikke har en bevisst holdning til hva den skal gjelde og dekke, at ingen debatterer det, mener Torvik Langerød.

Hva mener du? Har studentene det verre enn før, eller bare sutrer de? Si din mening i debatten nedenfor!


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer