Slik griller bedriftene deg:

Opptil 13 intervjuer i én bedrift, opplevde Eirik Moe. Slik var prosessen i de fem bedriftene han har vært til intervju:

[Ugjyldig objekt (NAV)]

McKinsey:

Tilsammen fem intervjuer. Alle intervjuerne var fra firmaet. I første omgang var det tre intervjuer à 45 minutter. Det var tre ulike personer som stod for intervjuene. En tok for seg Eiriks utdanning, en tok for seg jobberfaringene, og en snakket mest om arbeid i studentorganisasjonen.

I andre runde var det to intervjuer på 45 minutter hver. Daglig leder og en av partnerne i McKinsey tok et intervju hver. I et av intervjuene fikk Eirik tre "caser" som han måtte løse raskt.

Boston Consulting Group:

Tilsammen 7 intervjuer a 45 minutter. I første runde var det tre intervjuer. I begge de to neste rundene var det to intervjuer. Innholdet i intervjuet lignet intervjuet i McKinsey.

Halogen:

Kjører vanligvis to runder. Første runde består av opptil tre intervjuer, men Eirik Moe kunne hoppe direkte til andre runde.

I andre runde måtte han gjennom flere praktiske øvelser. Han måtte blant annet gå gjennom årsrapporten til tre selskaper, og holde en presentasjon på 45 minutter for to konsulenter. Etterpå fulgte en halv time med "koseprat", en 20 minutters mattetest (uten kalkulator), og til slutt et gruppearbeid med andre søkere, og en kort presentasjon for mange konsulenter.

Morgan Stanley:

To omganger. Første runde var i Oslo, og bestod av tre intervjuer på 30 minutter hver. Ett av dem var på engelsk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Runde to gikk sammen med flere andre søkere i London. Først var det gruppearbeid, der resultatene skulle presenteres for to i selskapet. Så var det individuelle oppgaver, som også skulle legges frem.

Den andre dagen i London måtte Eirik gjennom fire intervjuer på 30 minutter, og han måtte ta en matematikktest. Dette er den eneste jobben som Eirik har fått nei fra til nå.

Goldman Sachs:

To runder. Eirik har foreløpig vært gjennom runde en. Det var fire intervjuer i Oslo, tre av dem gikk på engelsk. Intervjuene varte ca. en halv time hver.

Runde to, som Eirik Moe er kalt inn til, foregår i London. Eirik har fått beskjed om at han der skal gjennom hele ni intervjuer.