Slik går du fram

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1: Søke på studiet. Undersøk aller først om utdanningen gir støtte fra Lånekassen. Hovedregelen er at du har rett på det dersom de tidligere har gitt støtte til studenter der. Sjekk også om du har rett til gebyr- og tilleggsstipend.

Du må ofte søke på studiene i god tid i forveien. Begynn gjerne et år før studiestart. I de fleste land varierer søknadsfristen fra skole til skole. I disse landene er søknadsfristen (høstsemesteret) felles:

Storbritannia/Irland - 15. desember
Nederland - 1. desember
Danmark - 15. mars
Sverige - 15. april
Tyskland - 15. januar
Sveits - 1. juni (unntak)
Østerrike - 1. februar

Noen krever en spesiell fagkombinasjon, andre opptaksprøver eller språktester. Noen prestisjetunge universiteter praktiserer intervju. De foretar en "helhetsvurdering".

2: Søke om lån og stipend. Du kan ikke søke støtte fra Lånekassen før du har fått endelig opptaksbevis fra universitetet/skolen. Jo tidligere du søker, jo kortere er behandlingstida hos Lånekassen. Forsøk å unngå å søke om sommeren, da saksbehandlingstida er rundt 10 uker.

Du søker om:

a) Lån og stipend til livsopphold og reiser
b) Gebyrstipend til delvis dekning av skolepenger
c) Tilleggsstipend til dekning av svært høye skolepenger

Tilleggsstipendet gis bare til utvalgte studier. Du søker på gebyr- og tilleggsstipend på samme søknadsblankett som du søker på lån og stipend.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er utdanningen et ledd i en utdanning her på berget, kan du få Erasmus- eller Nordplus-stipend. Undersøk dette samt mulighetene for å få Fulbright-stipend til USA-studier. Søk også på så mange stipender og legater i Stipend- og legathåndboken som du evner.

3: Starte skoleåret. En grei leveregel er at du bør ordne det meste før du du reiser. Har du søkt om lån og stipend tidsnok, får du pengene før skolestart. Skoleåret starter som regel i september/oktober, ikke i august som her i landet. Du behøver ikke å vente på utbetalingsblanketten fra Lånekassen. Pengene blir satt rett inn på kontoen din.

Skaff deg et sted å bo på stedet før du reiser fra Norge. De fleste skoler/universiteter formidler hybler og leiligheter. Alle universiteter har et internasjonalt kontor eller senter. De kan hjelpe deg med å skaffe et bosted før du reiser, ihvertfall midlertidig.

De kan også fortelle deg om eventuelle språkkurs, om du kan jobbe i landet mens du studerer og om du har rett til legehjelp i landet uten å tegne helseforsikring.