Slik får du de skjulte jobbene

Fikk en kjenning plutselig drømmejobben, uten at du visste den var ledig en gang? Sannsynligvis er han en bedre nettverksbygger enn deg. Her er siste del i denne ukens artikkelserie om hvordan du skal skaffe deg drømmejobben.

Stadig flere jobber blir nemlig besatt uten at de noengang har figurert i annonsemediene.

Slik får du de skjulte jobbene

  1. Her får du CV-rådene


- Inntrykket vårt er at omfanget av dette arbeidsmarkedet øker, fordi vi observerer økt sysselsetting, uten at antallet annonserte stillinger øker like mye, sier avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat til DinSide.

Etaten har nylig igangsatt en spørreundersøkelse blant bedrifter for å kartlegge arbeidsmarkedet utenfor stillingsannonsene. Resultatene av undersøkelsen vil foreligge på nyåret.

- En god del virksomheter har samarbeidsnettverk innenfor sin egen og beslektede bransjer, hvor det skjer intern rekruttering uten at stillingene annonseres. Rekrutteringen skjer gjennom personlige nettverk. Det skjer en god del slik rekruttering innen industriproduksjon, teknologitunge bransjer og konsulentvirksomheter, sier han.

Komplisert eksport

Avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat
Avdelingsdirektør Stein Langeland i Aetat Vis mer


Felles for bedriftene som rekrutterer mye på denne måten, er at de befinner seg i et globalt marked, som i større grad enn før etterspør sammensatte og mangfoldige produkter, for eksempel i offshore-industrien og IT-bransjen. For å kunne levere, er de fullstendig avhengig av underleveranser fra sine samarbeidspartnere. At de rekrutterer hverandres ansatte uten å komme i konflikt med hverandre, er derfor ikke så merkelig som det umiddelbart kan høres ut, ifølge Langeland.

- Dette er en trend som påvirker både forbruks- og industriproduksjon. Det samme fenomenet viser seg i alle bransjer som leverer spesialiserte og sammensatte produkter, og hvor sterk tilpasning til den enkelte kunden er nødvendig, fortsetter han, og nevner møbler og turisme som ytterligere eksempler på slike bransjer.

Begynn tidlig

- Disse nettverkenes rekrutteringsvirksomhet uten annonser gjør at arbeidsmarkedet ikke blir så åpent og tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidssøkere som det hadde vært ønskelig.

Inntil videre har Langeland disse rådene til folk som ønsker å bygge egne personlige nettverk:

- Begynn allerede i studietiden - det er den mest effektive metoden. Virksomhetene i bransjene vi snakker om, har ofte en aktiv rekrutteringspolitikk overfor studenter som viser interesse.

Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland
Foto: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


Slik bygger du nettverk

- Skulle du ha prioritert andre ting enn nettverksbygging i studietiden, er det viktig at du aktivt bruker anledningen når en stilling annonseres, til å vise deg frem for miljøet, sier Langeland.

Han anbefaler at arbeidssøkere søker ledige stillinger aktivt, men at de i tillegg forsøker å skaffe seg personlig nettverk og kontakt med fagmiljøer og vise hva de kan tilføre virksomhetene gjennom sin utdanning, kompetanse og arbeidserfaring.

Partner Nils B. Blindheim i headhunterfirmaet HR Commitment, har disse rådene til nettverksbyggere:

- Vær med på temasamlinger og seminarer på områdene du er interessert i å jobbe med, og husk at alle de andre deltakerne også er der for å bygge nettverk. Vær ikke redd for å bruke telefonen flittig, det vil si henvend deg vennskapelig til dine ønskede arbeidsgivere, og rett og slett spør om å få jobb.

- Nettverkene bygges jo nettopp av at deltakerne er utadvendte, og alle har det samme målet - nemlig å komme i kontakt, utvikle sitt nettverk - og holde på det. Taperne i disse sammenhengene er de som ikke forsøker, sier Blindheim, som også mener at headhunterfirmaene kan hjelpe deg på vei.

Gjør deg synlig

- Vi er jo rådgivere i rekrutteringsprosessene, og er avhengige av å få oversikt over personer som ønsker seg nye utfordringer, skifte jobb mm. Aktuelle kandidater er på mange måter vår "ferskvare", sier han, og mener det er viktig å si i fra til headhunterne både at man finnes, og at man er ledig i jobbmarkedet. Du bør ikke ha forhåpninger om et møte med headhunterne, før de har et oppdrag hvor du kan være en aktuell kandidat. Inntil da, må du basere deg på at CV-en og et lite introduksjonsbrev formidler hvem du er.

- CV-en bør være ryddig, feilfri og ikke for oppblåst. Kutt ut skrytet, og skriv nøkternt og greit, mener Blindheim, som forsikrer om at hans oppmerksomhet til stadighet blir vekket av gode og interessante CV-er.

Også Langeland i Aetat advarer mot at søkerne "overselger" seg.

- Ut fra et godt skjønn bør søkeren prøve å få fram personlige holdninger og verdier som kan være positivt for virksomheten og arbeidsmiljøet, sier han.

Aetat har derfor etablert en ny selvbetjeningsløsning på hjemmesiden aetat.no som er skreddersydd for å betjene aktørene i markedet. Denne gir arbeidsgiverne mulighet for å informere bredt om sitt arbeidskraftbehov. Samtidig kan de få direkte tilgang til arbeidskraft med aktuelle kvalifikasjoner. Dette vil bidra til å gjøre arbeidsmarkedet mer gjennomsiktig og motvirke tendenser til at deler av arbeidslivet velger å begrense seg til personlige og bransjevise nettverk når de rekrutterer, sier Langeland.

Gi gass, og skriv ny CV nå! CV-råd finner du her.

Artikkelen er tidligere publisert på DinSide.