Slik blir feriepengene i år

Junilønna - årets høydepunkt for en slunken konto. Vår kalkulator gir deg drømmesummen.

Det aller deiligste ved feriepengene, er at de kan disponeres i dagdrømme allerede lenge før den faktiske utbetalingen løser oss fra trange kår. Etter forventningsfasen kommer juni, og både pengene og ferie blir til deilig virkelighet.

Gleden over feriepengene kan du dermed lett få til å vare i et par-tre måneder, eller til og med mer, hvis du er blant de mange heldige som blir inspirert av positive forventninger.

Lett fotarbeid

Det skal ikke mye til. Sannsynligvis er du bare et par små skritt fra å kunne stupe ut i inspirasjonskilden. Bare to små opplysninger trenger du:

Feriepengene kan inspirere i flere måneder hvert år. Illustrasjon: Per Ervland
Feriepengene kan inspirere i flere måneder hvert år. Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Fire eller fem uker?
Skal du regne ut hvor mye du faktisk får utbetalt, må du aller først ha klart for deg om du har krav på fire eller fem uker ferie.

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga store grupper i arbeidslivet en femte ferieuke. Men denne ekstra ferieuken er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av hva du har krav på av ferie etter ferieloven.

Det finnes lite konkret informasjon om hvor mange ansatte som fortsatt bare har de lovfestede fire ukene med ferie, men LO anslår at 70-80 prosent av lønnstakerne har mer enn fire uker, ut fra dekningsgraden for tariffavtalene og at en del arbeidsgivere ”følger på”.

For alle som har avtalefestet en femte ferieuke, er den ordinære feriepengesatsen 12 prosent. For de gjenstående 20 - 30 prosentene av arbeidstakerne utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget for alle under 60 år.

Har du allerede klart for deg om vi snakker om fire eller fem uker, kan du sette i gang nå.

Gå til feriepengekalkulatoren og regn ut summen.

Av hvor mye?

Feriepengegrunnlaget ditt - hva det skal regnes 10,5 eller 12 prosent av -skal stå på lønns- og trekksoppgaven du fikk ved årsskiftet.

Du får bare feriepenger av lønna du tjente i fjor - ikke av feriepengene du mottok.

Du får ikke feriepenger av utbetalinger til dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (for eksempel reiseregninger eller mobilabonnement).

Skattefritt?
Det er en vanlig feiloppfatning at det ikke skattes av feriepengene. Riktignok utbetales feriepengene uten at det blir trukket skatt av dem, men at de er skattefrie er bare en systemets tryllekunst for fotfolket.

Staten bruker nemlig skattesystemet til å passe på at summen du får utbetalt før ferien blir stor og stimulerende. Slik virker det:

  • Skattetrekket ditt er lagt opp slik at du betaler mer skatt enn det du egentlig skal, i ti av årets tolv måneder.
  • Denne vrien gjør at én måned - for de fleste juni - blir skattefri. I tillegg trekkes du bare for halv skatt i desember.

Kick-oppskrift

På denne måten sørger loven og systemene for å gi oss vår årlige pengekick:

  • Feriepengeloven sørger for at vi får penger utbetalt, selv om vi ikke jobber.
  • Skattesystemet sørger for at summen blir ekstra stor og god.
Barnepikementalitet - vil kanskje noen si, men vi har aldri hørt om sterk misnøye blant det norske folk mot at dette skjer år for år.

Tross alt er det behagelig tryllekunst som gir oss følelsen av å være dobbelt så rike som normalt - én gang i året.
Trykk her, og gå til feriepengekalkulatoren.

Mer du lurer på?

Feriepenger ved jobbskifte? Trykk her, og les

Når skal du ha feriepengene? Trykk her

Får du feriepenger av bonus? Trykk her

Har du krav på ferie og feriepenger når du er sykemeldt? Trykk her.

Har du enda flere spesielle ting du lurer på, har Arbeidstilsynet noen kjempefine faktasider om både feriepenger og rett til ferie på sitt nettsted. Dette er anbefalt lesestoff - både enkelt å finne fram i, og lett å forstå.