Gjør du en rimelig god jobb skal du ha konkurransedyktig lønn
Gjør du en rimelig god jobb skal du ha konkurransedyktig lønnVis mer

Slik ber du om høyere lønn

Du vet, bare vet, at du er verdt mer penger enn det du får. Men hvordan går du frem for å overbringe ditt budskap til sjefen. DinSide har tipsene for hva du bør gjøre - og hva du ikke bør gjøre.

Lønnsforhandlinger ansikt til ansikt er en utfordring for noen og enhver. Sørg imidlertid for at du stiller med de beste kortene. Planlegg og forbered deg, og unngå de mest åpenbare blemmene.

Her er noen tips du bør lese før du banker på sjefens dør:

Dette gjør du

Planlegg
Vit på forhånd nøyaktig hva dine krav er før du i det hele tatt tenker på å sette deg ned med sjefen.

Hold tidsskjema!
Dersom møtet er avtalt til å vare 30 minutter – så hold deg til dette. Dersom møtet drar ut har diskusjonen en tendens til å bli personlig. Sannsynlgheten for at sjefen setter deg fast er da mye større.

Åpningsreplikken
”Takk for at du vil snakke med meg” og ”Hvordan synes du jeg gjør jobben min” er dine åpningsreplikker. Sjefens svar på det siste spørsmålet avdekker din posisjon i bedriften og forhåpentligvis er tilbakemeldingene positiv. I så tilfelle har du allerede laget et godt fundament for den videre samtalen.

Understrek din lojalitet og dedikasjon
Vær krystallklar og troverdig når du understreker at du helt og holdent støtter bedriftens forretningsfilosofi og mål og at du i fremtiden vil stå på for å bidra til bedriftens suksess. Etter dette er det nærliggende å bringe opp temaet om ”hva du er verdt” og også hva du selv mener du trenger for å kunne bidra med det du lover.

Unngå å gjøre de mest åpenbare feilene når du forhandler om lønn Vis mer

Avtal riktig dato
Prøv å avtale møtet en eller to måneder i forkant av faste lønnsforhandlinger. Det gir sjefen anledning til å påvirke eventuelle lønnsbudsjetter slik at ditt lønnskrav kan innfris.

Fremhev hva du har gjort
Gå gjennom de positive tingene du har bidratt med for bedriften det siste året.

Lønnsstatistikk
Deretter legger du frem tall som viser hva andre med dine kvalifikasjoner tjener i andre bransjer eller bedrifter. Spør så om hvilken strategi ledelsen har for å sørge for at dine betingelser skal være konkurransedyktige.

Forbered svar!
Prøv på forhånd å ha de riktige svarene dersom sjefen av en eller annen grunn sier nei til økt lønn. Dersom sjefen sier at årets budsjett ikke tillater lønnsøkning så kan du for eksempel svare med å spørre om ditt ønske kan bakes inn i neste års budsjett.

Dette gjør du ikke

Ikke true!
Tru ikke med oppsigelse. Kom heller ikke med trusler av annen art. Gjør du denne feilen vil sjefen føle seg intimidert og fokus kan lett skyves vekk fra selve saken – din lønnsforhøyelse.

Ikke kom med antydninger om oppsigelse
Dette er bare en skjult trussel.

Ikke vær bastant
Vær fleksibel. Du hadde kanskje på forhånd satt et krav om lønnsøkning på 10 prosent, men syv prosent kombinert med ekstra ferie kan være like verdifullt for deg.

Ikke klag
Da kan fokus i samtalen bli problemer i stedet for løsninger.

Ikke bli sint
Bli for all del ikke sint – uansett! Blir sjefen din sint så forhold deg uanfektet. Det er en kjensgjerning at folk som mister hodet – også mister styrke i forhandlingssituasjonen.

Ikke sammmenlign deg med andre
Snakk for deg selv! Skulle du rakke ned på andre slår dette tilbake på deg selv.

Ikke bruk generelle lønnstatistikker
Ofte er ikke disse til å stole på. Lønna som oppgis her kan være milevis fra den reelle. Snakk med fagforbundet for din bransje (selv om du ikke er medlem) og snakk også med venner i tilsvarende jobber som den du selv har. Lønnskravet du da presenterer er samtidig verdifull informasjon for sjefen. Han eller hun får oppdatert informasjon hvilke lønn som er konkurransedyktig.