Skoler hvor du kan melde deg opp direkte

NB! Er du i det minste i tvil, bør du kontakte skoleetaten i din kommune så fort som mulig.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Elektrofag, Elvebakken vgs.
  Østre Elvebakke 2 - 0182 Oslo
  Tlf: 22 20 58 30
 • Byggfag, Hellerud vgs
  Wilh. Stenersensvei 6 - 0617 Oslo
  Tlf: 22 76 05 00
 • Idrettsfag, Linderud vgs
  Statsråd Mathiesens vei 25 - 0517 Oslo
  Tlf: 22 64 64 90
 • Formgivingsfag, retning tegning, form og farge
  Manglerud vgs
  Plogveien 24, 0681 Oslo
  Tlf: 22 76 16 00
 • Kjemi- og prosessfag, Sofienberg tekniske fagskole
  Trondheimsveien 48, 0517 Oslo
  Tlf: 22 35 30 10
 • Hotell- og næringsmiddelfag, Mekaniske fag, Naturbruk
  Tekniske byggfag, Formgivingsfag untatt tegning, form og farge

  Sogn vgs
  Sognsveien 80, 0855 Oslo
  Tlf: 23 26 57 00