Skjønner ikke pensjon

Vi vet for lite om våre pensjons- og livsforsikringer.

Informasjonsbehov

Kunnskapen om hvilke pensjons- og livsforsikringer folk har er liten, skriver FNH i en pressemelding. Det viser tall fra Finansbarometeret 2007 - en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Tallene fra Finansbarometeret illustrerer behovet for bedre informasjon. Bare 15 prosent av de spurte i denne undersøkelsen er helt enig i påstanden om at de vet hvilke livs- og/eller pensjonsforsikringer en har og hva som vil bli utbetalt ved uførhet, død eller i årlig pensjon.

Bedre med alderen

Kunnskapen stiger noe med alderen, men selv i gruppen over 60 år er det bare 27 prosent som er helt enig i påstanden. Det er ingen vesentlige kjønnsforskjeller.

Samtidig er bare 10 prosent enig i påstanden om at den årlige informasjonen fra forsikringsselskapet gir god oversikt. 15 prosent er delvis enig. Også her stiger tilfredsheten klart med alderen. Heller ikke her er det noen kjønnsforskjeller.

Er du usikker på hva du får fra Folketrygden? Regn ut pensjonen din med DinSides Folketrygdkalkulator!

Kilde: FNH.

Mer om pensjon: