Du er ikke lenger lenket samme jobb i flere tiår. Ill: Anne Angelshaug.
Du er ikke lenger lenket samme jobb i flere tiår. Ill: Anne Angelshaug.Vis mer

Skift jobb – men ikke hvert år

JOBB: Vi skifter jobb oftere enn før. Vi trenger ikke lenger å jobbe i flere tiår for den samme bedriften for å bli ansett som stabile arbeidstakere. Men hvor ofte kan vi skifte jobb uten å bli sett på som virrekopper?

Et norsk arbeidsforhold varer gjennomsnittlig i åtte og et halvt år. Tallet bli stadig lavere. Å sitte i år etter år i samme stilling for å få sølvklokka og hederstalen er ikke noe mål for dagens unge.
– Dagens ansatte tenker mer på seg selv enn før. De er mer rastløse, og mindre lojale enn sine foreldre og besteforeldre. Dette må arbeidsgiverne bare slå seg til tåls med, sier Johnny Engan som er bedriftsrådgiver i Mercuri Urval. Firmaet driver med utvelgelse for bedrifter som skal ansette folk.

Ikke bli en virrekopp

Selv om det er sunt å søke nye utfordringer, advarer Engan mot å skifte jobb så ofte at du blir stemplet som en ”virrekopp.”
– En arbeidsgiver som gir deg fast jobb har nok en tanke om at du skal bli i jobben i tre til fem år. Har du flere kortere faste arbeidsforhold på samvittigheten, bør du ha gode grunner for det, sier Engan.
– Hva er gode grunner?
– Det holder ikke å si at du trengte nye utfordringer, særlig ikke hvis det ikke er noe særlig sprang mellom de ulike jobbene du har hatt. At du tar en ny jobb fordi du da får bo der du ønsker, er en god grunn. Dersom det er åpenbart at du har skiftet til en jobb lenger oppe på karrierestigen, er det også en god grunn, forklarer Engan.

Tre år i fast jobb

Han framhever at enkelte bransjer stiller lavere krav til stabilitet enn andre.
– Kravene til stabilitet varierer fra bransje til bransje. I IT-bransjen for eksempel er det vanlig å skifte jobb svært ofte. Alder har også mye å si. En 45 åring som stadig skifter jobb, må regne med mer skepsis enn en søkende 28 åring, legger Engan til.
Geir Fottland hos ISCO Group driver med rekruttering og lederutvelgelse. Han er enig i at aksepten for jobb-bytte er større for ansatte som er tidlig i karrieren enn for de eldre.
– Men du bør også sitte litt i de første jobbene for å vise deg stabil. Arbeidsgiver forventer nok at du sitter i en fast jobb i minst tre år. Faste arbeidsforhold på under to år stilles det gjerne spørsmål til, sier Fottland.

Interessant og mobil

Også han framhever at det finnes gode grunner for å skifte jobb. Innbærer den nye jobben et steg opp, er det større aksept for at du sier opp enn ellers.
– For å henge med i dagens arbeidsmarked, er det også viktig med en viss progresjon i karrieren. 10 til 20 år i en og samme jobb kan bli for lenge, og slå negativt ut, sier Fottland.
Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, Bjørg Aase Sørensen, sier kravene til stabilitet i arbeidsforhold har endret seg i takt med samfunnet ellers.
– Men fortsatt regner vi nok med drøyere økter her hjemme enn de gjør i utlandet. Det gjelder å finne en balanse mellom å være interessant og mobil og å være ustabil. Arbeidsgiver bør få et inntrykk av at du er en person som overveier tingene, sier Sørensen.

Bevisste valg

Ifølge Johnny Engan i Mercuri Urval er det viktigste å få fram at det er bevisste valg og ikke målløs virring som ligger bak jobbvalgene.
– Har du valgt å være vikar over flere år fordi du vil ha mer frihet til for eksempel å reise, så vær åpen om det. Fast jobb rett etter skolen er ikke lenger noe must, sier Engan.
Han understreker at du i en intervjusituasjon må være forberedt på spørsmål om hvor lenge du har tenkt å bli i jobben.
– Mitt råd er da å kaste ballen over til intervjueren. Du kan for eksempel spørre hvor lenge folk bruker å bli. Ingen kan se fem år fram i tid, særlig ikke når en er ung. Og det vet arbeidsgiverne, sier Engan.