Skattefordel til "ny IPA"

Regjeringen foreslår ny skattefavorisert pensjonsordning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget er en direkte oppfølging av pensjonsforliket.

Se hvor mye du får: Ny og oppdatert Pensjonskalkulator

Ifølge statssekretær Ole Morten Geving innebærer forslaget at det årlig kan innbetales inntil 15.000 kroner til en individuell pensjonsordning med rett til inntektsfradrag.

Ifølge Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen vil dette vil si at du kan få redusert skatten din med opptil 4.200 kroner i året.

Ordningen vil ha virkning fra og med 2008.

Fra 18 år

Forslaget går ut på at alle personer over 18 år kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pensjonssparing inntil 15.000 kroner per år, i en ny individuell pensjonsordning.

Det kan også omfatte forsikringer som dekker innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet og forsikringer som gir rett til uførepensjon eller andre uføreytelser, rett til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer, samt rett til barnepensjon, skriver Finansdepartementet i en pressemelding. Minst en tredjedel av årlig innbetaling skal gå til alderspensjon.

Dobbel skattefordel

I tillegg til det årlige fradraget skal skattelegging av avkastning på kapitalen utsettes til pensjonen utbetales. Det skal ikke beregnes formuesskatt av oppspart pensjonskapital. Dette skal skattlegges som ordinær pensjon.

Man skal selv kunne velge om man vil ha en individuell pensjonsspareavtale eller individuell pensjonsforsikringsavtale.

"Ny IPA"

Den nye ordningen minner mye om de gamle IPA-ordningene. IPA-fradraget ble avviklet i 2006, med en overgansordning som skal gjelde til slutten av 2010. I det nye lovforslaget foreslår Regjeringen å korte ned overgansperioden til 30. juni 2009.

Overgangsreglene innebærer blant annet at personer med IPA-kontrakt har rett til å inngå ny avtale med forsikringsselskapet på tilsvarende vilkår uten å gi nye helseopplysninger.

AKTUELT: