Sjekkliste før du blogger

Denne uken lanserte Sesam.no sitt nye bloggsøk. Nå blir det altså enda enklere for dem som ikke burde forville seg inn på bloggen din å komme dit. Da kan det være godt å ha noen retningslinjer å forholde seg til, slik at en ikke havner i samme situasjon som Petite Anglaise.

Ikke blogg deg arbeidsløs!

  1. Sjekkliste før du blogger


Før du begynner, bør du ta stilling til om du vil legge ut en personlig blogg - eller om du vil blogge om jobben din/bransjen du jobber i? Noen bedrifter oppfordrer sine ansatte til å blogge om bransjerelatert stoff, enten på firmaets nettsider - eller bransjenettsteder.

Jobb-bloggen:

- Blogger du om bransjen, kan det komme både deg - og firmaet ditt - til gode om du blogger under fullt navn. Vi i IT-avisen blir for eksempel oppfordret til å blogge i ITavisens blogg, sier Ida Oftebro, journalist i IT-Avisen.

Dette bør du tenke på:

  • Vokt deg for å røpe konfidensiell informasjon.
  • Skal du snakke om personer, utover eventuelle offentlige utspill, eller handlinger de har utført, bør du innhente tillatelse til å blogge om dem.
  • Vær gjerne personlig i betraktninger - men gå aldri på personen. Kommenter andre personers handlinger - ikke person.
  • Dette er jobb. Ikke blogg om noe du ikke ville ha sagt høyt på arbeidsplassen din, eller noe du tror vil kunne skade ditt forhold til din nåværende eller fremtidige arbeidsgivere.

Den personlige bloggen:

Velger du dagbokvarianten, den personlige bloggen, kan du ta deg mye større friheter med stoffet - og personbeskrivelser. Dersom du tar noen forholdsregler for å sikre deg og dem du skriver om anonymitet, vel og merke.

Dette bør du tenke på:

  • Det hjelper ikke om menneskene rundt deg er anonyme om du kan kjennes igjen. For størst mulig frihet bør du sørge for at du selv er anonym.
  • Norge er lite. Det kan være smart å endre stedsnavn. Det samme gjelder navn på utesteder, eller andre steder der du oppholder deg.
  • Et lite land, har relativt små og gjennomsiktige bransjemiljøer. Gi deg selv en jobb i en litt annen bransje, som ikke så lett kan forveksles med din nåværende jobb. Problemstillingene på jobb er ofte like på tvers av bransjene.
  • Legg aldri ut bilder av deg selv eller personer fra ditt nettverk som kan føre til at du - eller de - blir identifisert.
Går du for den "offentlige" dagbokvarianten, bør du innhente tillatelse fra alle du skriver om. I en setting der noen vil være anonyme kan det være problematisk, dersom andre vil bli identifisert.

Husk: Det går et skarpt skille mellom jobb og privatliv. Blogger du personlig, uten å være anonym: Hold arbeidet ditt og kolleger utenfor.