Sjekk spørsmålslisten

Her får du tips og ideer til mulige spørsmål du kan stille en fremtidig arbeidsgiver.

Fem kategorier

[Ugjyldig objekt (NAV)]


Spørsmålene man bør berøre, kan for oversiktens skyld deles opp i fem hovedkategorier. Ut fra idélisten må du selv utforme spørsmålene slik at de passer til situasjonen - og husk også at noen ting kan være greiere å spørre om på en indirekte måte.

Menneskelige relasjoner:

Sjefen: Virker han eller hun som skal bli sjefen din, som en behagelig type? Tror du at du kan samarbeide godt med vedkommende? Her vil det ofte være magefølelsen som kan gi deg svaret.
Kolleger: Spør hvem som vil bli kollegene dine, og om hvordan samarbeidet fungerer i dag. (Underforstått: Eksisterer det problemer du burde vite om?)
Underordnede: Har du en sjefsrolle? Spør dine underordnede: Hvilken bakgrunn har de, hva jobber de med, hvordan fungerer de samlet i en gruppe? Hermed kan du eventuelt finne ut om det kan være spesielle utfordringer eller samarbeidsproblemer.

Arbeids- og fritidsbalansen:

Beliggenhet: Hvor langt unna ligger jobben? Må du samlet sett reise flere timer om dagen, kan det være lurt å gi det en ekstra tanke. Vil det også være mulig med hjemmekontor - hvor mye?
Reisevirksomhet: Er det mange reisedøgn i den nye jobben? Hvor mange? Kan du få det til å fungere med familielivet?
Arbeidsbelastning: Hvor stor er arbeidsbelastningen, og er det - som du kan se - en grei balanse mellom arbeid og fritid? Her kan det kanskje være greit å stille spørsmålene litt indirekte - og ikke bare spørre om hvor mange timer i uken du må påregne å jobbe.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidets art:

Rutineoppgaver: Er arbeidsoppgavene rutinepreget, og er det noe du er fornøyd med? Det er ikke greit å tro at du skal bli økonomicontroller, og så ender du bare opp med å registrere bilag.
Arbeidsoppgavene: Hva er arbeidsoppgavene? Hva går det meste av tiden med til? Hvordan håndterte en eventuell tidligere ansatt disse oppgavene? Spør også om hvilke forventninger bedriften har til deg - hva de anser at du kan bidra med. Sjekk også hvilke systemer bedriften har for internopplæring - vil du få nødvendig opplæring?
Ditt bidrag: Hvilken betydning har jobben for bedriftens ve og vel - for samfunnet generelt? Er det fryktelig viktig for deg at ditt bidrag har en samfunnsviktig betydning, bør du kanskje bli nødhjelpsarbeider - men samme bidrag vil du nok ikke føle om du selger kontorrekvisita.

Virksomheten:

Verdiene: Spør om verdiene til bedriften, og om hvordan de påvirker arbeidsmiljøet. Kan du stå inne for verdiene til den nye jobben?
Ledelsen: Hvem er i ledelsen, er det folk du kan ha respekt for? Søk på nett (og eventuelt andre steder) for å finne ut om deres bakgrunn. Har noen av dem vært involvert i noe spesielt fra før?
Bansjen: Leverer bransjen tjenester/serviceytelser som du kan stå inne for? Benytt også her nettet til å søke informasjon om bransjen generelt - har den en sunn økonomi?

Økonomiske forhold:

Grunnlønn: Reflekterer grunnlønnen din verdi i markedet? Forhør deg om hva folk i tilsvarende stillinger tjener.
Provisjon: Er det noen form for resultatlønn eller provisjon i jobben? Blir du kompensert dersom du gjør en "ekstra" god jobb? Er resultatlønnen fornuftig skrudd sammen, eller er målene umulige å oppnå? Husk at det ikke er alle jobber som har noen form for resultatlønn. Men da kan det være lurt å være ekstra oppmerksom på om grunnlønnen er grei nok i forhold til dine forventninger.
Andre økonomiske forhold: Får du overtidsbetaling dersom du jobber ekstra? Hva med pensjonsordningen, er den bedre enn gjennomsnittet? Får du andre frynsegoder: Bil, mobil, fasttelefon, aviser mv.?

Når du har fått svar på de tingene du føler er viktige, kan det gi en god oversikt å lage en liste der du setter opp pluss- og minussider ved den nye jobben. Vurder til slutt listen kritisk, for å finne ut: Er dette et sted jeg kunne tenke meg å jobbe? Er dette bedre enn der jeg jobber nå? Bare du kan gi svaret!

Kilde: Listen er utarbeidet med inspirasjon fra tidligere artikler på DinSide Jobb, og redaksjonens egne erfaringer og tanker.

Har vi utelatt viktige områder som man bør sjekke med en eventuell fremtidig arbeidsgiver? Legg gjerne erfaringene dine inn i debatten i hovedartikkelen.