Sjekk hvilke frynser som er skattefri!

Alle ytelser fra arbeidsgiver er skattepliktige - sier skatteloven. Men ingen regel uten unntak. Her er unntakene:

Et frynsegode er en godtgjørelse eller et gode som gis i tillegg til vanlig lønn. Uttrykket er oversettelse av det engelsk "fring benefit(s)". Det finnes en rekke frynsegoder i arbeidsforhold hvor verdien varierer fra noen hundre kroner til flere titalls tusen kroner.

Norsk skatteterminologi bruker "naturalytelser" som navn på frynsegoder.

Skattelovens ”Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser m.v.” sier:

Gaver fra arbeidsgiver til ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren sålangt arbeidsgiverens utgifter i løpet av inntektsåret ikke overstiger 500 kroner for den enkelte lønnstaker

Ekstra flinke undersåtter kan i tillegg få en skattefri gave (ikke kontanter) til en verdi av 2.500 kroner så lenge følgende kriterier er oppfylt:

Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften regnes ikke som skattepliktig for mottakeren når premien består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil kr 2.500 og arbeidsgiver ikke krever fradrag for utgiftene i sin skattepliktige inntekt.

Skatteloven forutsetter at gaven er basert på en generell premieordning som alle har mulighet til å få.

Velferdstiltak!

I tillegg kan sjefen arrangere velferdstiltak for alle ansatte uten at du må skatte for det. Et "velferdstiltak" kan godt være weekendtur til utlandet, men gildet bør holde seg innenfor det som skatteetaten definerer som rimelige velferdstiltak.

Men hvor går grensen?

- Etter vår oppfatning vil en reise for alle ansatte holde seg innunder denne grensen dersom det går over maksimum én weekend og reisen foregår i Norden, sier adm. direktør Erik Stenbeck i Skattebetalerforeningen til DinSide. På slike turer kan bedriften også avgjøre hvilke kostnader som skal dekkes - for eksempel fri flyt i baren...

Andre gaver

Skatteloven åpner også for at du kan motta andre skattefrie gaver.

- En måte å premiere ansatte på er å gi en ekstra fridag. Dette er jo også en form for gave - og også skattefri, opplyser Steinbeck.

”Forskrift om skattefritak for visse naturalytelser m.v.” åpner også for flere former for skattefri premiering, blant annet:

  • Rentefordel ved rimelige lån fra arbeidsgiver.
    Rentefordel ved rimelig lån fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når lånet som blir gitt ikke overstiger 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden og tilbakebetalingstiden høyst er ett år.
  • Personalrabatt på varer som produseres eller omsettes i arbeidsgivers virksomhet, regnes ikke som skattepliktig inntekt når rabatten må anses som rimelig og vareuttaket må anses å dekke et vanlig privat forbruk.
  • Enkelte andre naturalytelser m.v.
    Naturalytelser som kan anses som rimelige velferdstiltak for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften, f.eks. rimelig mat i bedriftskantine, bruk av bedriftshytte, tilstelninger o.l., regnes ikke som skattepliktig inntekt.