<i>Illustrasjon: Pierre Amerlynck</i> Foto: Pierre Amerlynck
Illustrasjon: Pierre Amerlynck Foto: Pierre AmerlynckVis mer

Sjefen somler med pensjonen din

OBLIGATORISK: Mens de fleste store og organiserte bedrifter har tjenestepensjon på plass, hersker forvirring og uvitenhet i en rekke små bedrifter.

Tiden renner ut

Før nyttårsaften i år skal alle bedrifter som er omfattet av loven om Obligatorisk tjenestepensjon ha innført en pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen skal ha virkning for de ansatte fra 1. juli i år, det vil si at avtaler som gjøres nå skal ha tilbakevirkende kraft for den enkelte ansatte.

Småbedrifter sliter

I august i fjor meldte nyhetsbyrået Origo at følge mange små bedrifter ville få problemer med å innføre obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ved årsskiftet. En fersk undersøkelse av 1.000 småbedrifter med mer enn fire ansatte viste at uvitenheten om OTP var stor.

Finansminister Kristin Halvorsen.
Finansminister Kristin Halvorsen. Vis mer


Ifølge Finansminister Kristin Halvorsen ser det imidlertid ut til at innføringen av OTP går bra i den organiserte delen av arbeislivet, også i den delen med mange små virksomheter.

- Den store utfordringen er den uorganiserte delen av arbeidslivet. For eksempel småbutikker. Overfor dem gjøres det nå informasjonstiltak, sier Halvorsen.

Det tilbys blant annet brosjyrer om reformen på flere språk på pensjonsreform.no, og regjeringen vurderer også å sette inn flere informasjonstiltak mot jul.

Dette må du vite om hva du har krav på:

For de aller fleste


Arbeidsgivere har plikt til å innføre en pensjonsordning som tilsvarer innskudd på minst 2 prosent av de ansattes lønn. De ansatte kan imidlertid på frivillig basis spare mer enne to prosent i tillegg, men betingelsene for et slikt spleiselag vil være at alle eller ingen av de ansatte deltar. De øvre grensene for innskudd er 5 prosent av lønn mellom 1 G og 6 G og 8 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer om grensene for hvor mye dere kan avtale å spare frivillig på Pensjonsreform.no.

Følgende foretak har plikt til å ha tjenestepensjon for sine ansatte:

  • foretak som har minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • foretak som har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  • foretak som har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.
Opptjent pensjonskapital utbetales i en fastsatt tidsperiode på 10 år eller mer etter oppnådd pensjonsalder.

Gründere

Regjeringen legger opp til å gi selvstendig næringsdrivende adgang til pensjonssparing (...), men foreslår å øke grensen for høyeste sparing fra 2 til 4 prosent av inntekten, skrev regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Dermed la regjeringen til rette for at smarte gründere kunne oppnå vel så store skattefradrag som ansatte i de OTP-bedriftene som ikke sparer mer enn de obligatoriske to prosentene..

Ung vikar-marerittet

Det er ikke pliktig pensjonsordning for arbeidstakere under 20 år eller for dem i mindre enn 20 prosents stilling.

Det er lite i pensjonsreformen som er egnet til å glede arbeidstakere som jobber i mindre enn 12 måneder på en arbeidsplass. "Arbeidstakere må ha arbeidet i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg de opptjente pensjonsrettighetene", skriver regjeringen i i sin svartjeneste om OTP.

Klarere kan det ikke sies - før du har jobbet et sted i et helt år, kan du skyte en hvit pil etter å få ett øre i pensjon ut over hva Folketrygden kan tilby.

Det aller verste som kan hende, er at du får jobb i mindre enn tolv måneder på en arbeidsplass hvor arbeidstakerne har innført frivillig pensjonssparing i tillegg til de obligatoriske to prosentene.

På egen hånd

Regjeringen avviklet skattefradraget for nye premieinnbetalinger i IPA-ordningen med virkning for innskudd foretatt etter 12. mai, og for individuelle og kollektive livrenter med virkning for skatteåret 2007.

I går meldte de parlamentariske lederne for regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at de er blitt enige om å forhandle om pensjonsmeldingen. Dermed er det store sjanser for at det blir gjeninnført skattefradrag for privat pensjonssparing i 2008. Dette vil eventuelt bli avklart i revidert nasjonalbudsjett for 2007, som legges fram i mai neste år.