Dårlige sjefer øker faren for hjerteproblemer betydelig. Foto: Colourbox
Dårlige sjefer øker faren for hjerteproblemer betydelig. Foto: ColourboxVis mer

Sjefen kan ødelegge helsa di

Er sjefen urettferdig, utilregnelig og lite hensynsfull?

Dårlige sjefer kan være farlig for arbeidstakernes helse og livslengde, ifølge en svensk studie.

Arbeidstagere som anser sjefen sin som urettferdig, utilregnelig, lite hensynsfull og med generelt utilstrekkelige lederegenskaper, har større risiko for hjertesykdommer som hjerteanfall. Dette viser en svensk studie fra Karolinska Institutet og stressforskningsinstituttet ved Universitetet i Stockholm.

Stress som arbeidstakerne selv tror skyldes den dårlige lederen, øker risikoen for hjertetrøbbel over tid ytterligere, ifølge den svenske studien som er publisert i den nyeste utgaven av Occupational and Environmental Medicine. Dette skriver helsemagasinet Web MD.

Høyt sykefravær gir tidlig død

Dårlig sjef

Har du en sjef som ødelegger arbeidsdagen og livet ditt? (Avsluttet)
Ja(75%)
Nei(22%)
Jobber ikke(3%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Mindre hjertetrøbbel med gode ledere

De svenske forskerne har fulgt hjertehelsen til 3.000 mannlige arbeidstakene over fire år, fra 1992 til 1995. Disse registreringene ble så samkjørt med nasjonale data for sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av hjertesykdommer opp til 2003.

I løpet av tiårsperioden som registreringene pågikk, inntraff det 74 tilfeller av dødelige og ikke-dødelige hjertesykdommer, som hjerteanfall, ustabil angina eller hjertestans. Jo mer kompetente arbeidstakerne anså sine ledere å være, jo mindre var risikoen for hjerteproblemer.

Verre med tiden

Studien viste at forbindelsen mellom oppfattet lederskap og risikoen for alvorlig hjertesykdom blant arbeidstakere økte jo lenger en ansatt jobbet for det samme firmaet, noe som antyder at stress forårsaket av dårlige sjefer kan øke over tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- En kan spekulere i at en tilstedeværende og aktiv leder, som gir struktur, informasjon og støtte, motvirker destruktive prosesser i arbeidsgrupper, og fremmer fornyende heller enn stressrelaterte psykologiske prosesser hos arbeidstakere, skriver Anna Nyberg ved Karolinska Instituttet, ifølge Web MD.

Kvinnelige sjefer er verst

Ansatte som vurderte sine sjefer som de minst kompetente, hadde 25 prosent større risiko for å få en alvorlig hjertesykdom. Og de som jobbet under dårlig ledelse i det som ble klassifisert som lang tid, hadde en 64 prosent større risiko.

Disse funnene holdt stikk, selv når det ble tatt høyde for variabler som akademiske ferdigheter, sosial klasse, inntekt, arbeidsmengde, livsstilsfaktorer som røyking og trening, og andre risikofaktorer for hjertesykdom, som høyt blodtrykk og diabetes.

Følgesykdommer

- Føler man at man er lite verdsatt og får lite støtte, kan det forårsake stress, som ofte fører til usunn oppførsel som røyking, dårlige matvaner, høyt alkoholforbruk og lite trening, som øker risikoen for å utvikle hjerteproblemer, uttaler Cathy Ross, hjertesykepleier ved British Heart Foundation til BBC News.

En finsk studie fra 2005 støtter opp om de svenske funnene: Ansatte som opplever rettferdighet på jobben, har lavere risiko for hjertelidelser. Dette ifølge en studie av 6.400 mannlige sivilarbeidere.

Grei sjef gir godt hjerte