<i>Professor Dr. med. Per Fugelli</i>
Professor Dr. med. Per FugelliVis mer

Sjefen glemmer deg

73 prosent har aldri opplevd at arbeidsgiver gjør noe for å holde folk friske på jobben. Hvorfor? Vi holder en knapp på at sjefen din glemmer deg, men vil stort sett være velvillig til dine forslag.

De som vet

Det kan se ut som om forskningsmiljøene er enige om at det er arbeidsgiverne som er krumtappen for å få ned sykefraværet.

På leting etter årsakene til det økende sykefraværet, har vi spurt ledende krefter innen arbeidslivsforskningen:

- Klarer en arbeidsgiver å oppnå en følelse av likevekt, medinnflytelse og tilhørighet blant sine ansatte, vil bedriften oppnå store gevinster. Sykefraværet vil gå ned, og produktiviteten vil øke, sier professor Per Fugelli ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin i et intervju med oss.

Arbeidsmedisiner og forsker Migle Gamperiene.
Arbeidsmedisiner og forsker Migle Gamperiene. Vis mer


- Alt koker ned til ledelsen... Det drives for dårlig forebygging på arbeidsplassene, til tross for det omfattende hjelpesystemet som er bygget opp rundt bedriftshelsetjeneste og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, sier arbeidsmedisiner og forsker Migle Gamperiene ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i et annet intervju med oss.

Dette svarte dere

Siden svarene fra forskningsverden tydet på at vi har mye redusert sykefravær å hente hos norske arbeidsgivere, har vi spurt dere - våre lesere - om hvor godt arbeidsgiverne forvalter dette ansvaret.

Første gang vi spurte våre lesere:
"Når opplevde du at din arbeidsgiver gjorde noe aktivt for å holde folk friske på jobben?" var 11. september i år.

I skrivende stund har 471 lesere stemt. Ikke all verden av et utvalg, men likevel nok til å vekke ettertanke. Slik har dere svart:

  • 73% har aldri opplevd slike initiativ fra arbeidsgiver
  • 19% har svart "de siste 12 månedene"
  • 4% har svart"mer enn tre år siden", og de siste
  • 4% har svart "I løpet av de siste tre år".
Resultatene av vår uhøytidelige spørreundersøkelse kan virke forstemmende for alle som måtte håpe og tro at arbeidsgivere er seg sitt ansvar bevisst, men vi har kanskje liten grunn til å henge med nebbet, ifølge fagfolk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag har vi nemlig spurt forskningsmiljøene om resultatene av vår avstemming stemmer med hva de vet om arbeidsgivers engasjement i medarbeideres helse.

- Spørsmålet dere har stilt fanger ikke opp hva arbeidsgiver gjør med arbeidsmiljøet, innvender avdelingsdirektør Steinar Asnæss ved Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han peker på at forskning dokumenterer at arbeidsmiljøet har stor betydning for medarbeideres helse.

Måten vi har stilt spørsmålet på, er ifølge Aasnæss, for snevert til at svarene kan gi et godt bilde av hvor mye arbeidsgivere jobber for å ta vare på de ansattes helse. Dessverre er det heller ingen andre som har stilt de riktige spørsmålene på den riktige måten.

- I dag vet vi for lite om dette til å si noe konkret om arbeidsgiveres engasjement, sier Aasnæss.

- Det nærmeste NOA kommer i å kunne belyse spørsmålet dere stiller, er datamaterialet fra forrige levekårsundersøkelse (2003). Der svarte respondentene på følgende spørsmål:

"Har du mulighet for å få støtte og oppmuntring fra overordnede hvis arbeidet oppleves som vanskelig?"

- Hele 85 prosent svarte "alltid" eller "for det meste" på dette spørsmålet. Dette viser at arbeidsgiver gir støtte og oppmuntring i arbeidet, men gir ingen svar på graden av engasjement hos ledere i medarbeideres helse, sier Aasnæss, som forteller at NOA nå har vært med på å forbedre levekårsundersøkelsen som offentliggjøres neste høst.

- Den nye levekårsundersøkelsen vil gå dypere inn i det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at vi får vite mer om sammenhengen mellom det organisatoriske arbeidsmiljøet og helse, sier han.

DS: Er det interessant å måle hvor mye arbeidsgiver engasjerer seg i medarbeideres helse?

- Ja, det vil jeg si. Leders rolle i forhold til arbeidsmiljø er viktig, og all kunnskap om dette vil være til det bedre, avslutter Aasnæss.

Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


Glemmer? Gir blaffen?

Inntil videre kan altså forskningen verken bekrefte eller avkrefte lavt engasjement blant ledere når det gjelder medarbeideres helse. Men når våre lesere har sagt hva de har sagt, må det jo finnes forklaringer.

Vi våger oss til å antyde tre mulige tolkninger av avstemmingsresultatene - og vi understreker at dette er bare tre av svært mange mulige:

Enten: At det egentlig jobbes iherdig for å fremme helse på våre leseres arbeidsplasser, men våre lesere har ikke oppfattet det.

Eller: At arbeidsgivere gir blaffen i arbeidstakernes helse, fordi etter ett års sykemelding går de likevel over på statsfinansiert uføretrygd, og nye og friske arbeidstakere kan rekrutteres.

Jobber sjefen mot sykdom?

Når opplevde du at din arbeidsgiver gjorde noe aktivt for å holde folk friske på jobben? (Avsluttet)
Har aldri opplevd slike initiativ fra arbeidsgiver(73%) 687
De siste 12 månedene(18%) 172
Mer enn tre år siden(5%) 47
I løpet av de siste tre år(4%) 35
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Eller: At arbeidsgivere er mest opptatt av resultater på kort sikt, og tar derfor ikke inn over seg sitt ansvar for medarbeideres helse. De rett og slett glemmer det.

Av disse tre, er den siste mest konstruktiv, og absolutt å foretrekke. Dessuten er den forenelig med at så mange opplever muligheter for støtte og oppmuntring fra overordnede hvis arbeidet oppleves som vanskelig.

Vi velger derfor å holde en knapp på at : Sjefen din glemmer deg, men vil stort sett være velvillig til dine forslag om helsefremmende tiltak.

Alle som fremdeles mener det er meningsfylt å måle arbeidsgiveres synlige initiativ for å fremme helse, er selvfølgelig fortsatt velkomne til å delta i vår uhøytidelige spørreundersøkelse. Fram til neste høst, kan den fort vise seg som det beste tilgjengelige målet på hvor mye arbeidsgivere bryr seg om sine ansattes helse.