Siste frist for IPA-sparing i dag

Ring! Løp! Siste frist for pensjonsinnskudd med skattefradrag er ved bankenes stengetid i dag.

Det er både gode og dårlige nyheter til pensjonssparere i dag.

Regjeringen legger opp til å gi selvstendig næringsdrivende adgang til pensjonssparing i ordninger regulert av innskuddspensjonsloven, slik Stortinget har vedtatt, men foreslår å øke grensen for høyeste sparing fra 2 pst. til 4 pst. av inntekten., skriver regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett, som ble fremlagt i dag.


Etter innføring av obligatorisk tjenestepensjon og adgang for selvstendig næringsdrivende til å spare i innskuddsordninger, vil alle yrkesaktive være sikret rett til skattefavorisert pensjonssparing gjennom arbeidsforhold eller næring. Regjeringen mener at det ikke er behov for å videreføre skattefavoriserte pensjonsspareordninger i tillegg til dette, og vil derfor avvikle skattefradraget for nye premieinnbetalinger i IPA-ordningen med virkning for innskudd foretatt etter 12. mai.

Eksisterende IPA-poliser kan videreføres etter samme regler som i dag, men uten nye fradragsberettigede innskudd. Regjeringen vil også avvikle skattefavoriseringen av individuelle og kollektive livrenter med virkning for skatteåret 2007. Forslag til nødvendige lovregler fremmes i budsjettet for 2007. Endringene har en god fordelingsprofil ettersom disse ordningene brukes mest av personer med høye inntekter og/ eller formuer.

Dette betyr at du har frem til bankenes stengetid i dag, til å gjøre pensjonsinnskudd, og få redusert skatten med 28 prosent av hver krone du sparer gjennom denne spareformen.

Upopulært

Forslaget har ikke falt i god jord hos finansnæringen:

- Forslaget vil i realiteten bety at all individuell pensjonssparing vil opphøre, sier adm. direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), i en pressemelding.

Ifølge FNHs statistikk var det ved årsskiftet om lag 830.000 IPA- og livrenteavtaler, og det ble betalt inn til sammen 7,7 milliarder kroner til slike ordninger i 2005.

- Det er dermed ingen tvil om at dette er en betydelig skatteskjerpelse som rammer privat sparing til alderdommen, sier Skauge.

FNH peker også på at forslaget går i helt motsatt retning i forhold til hva som er trenden i andre land hvor det i stadig større grad oppfordres til økt individuell sparing til pensjonsalderen

- Selvstendig næringsdrivende har grunn til å glede seg over at regjeringen vil øke mulighetene for pensjonssparing. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett innebærer at de får samme rettigheter når det gjelder pensjonssparing som lønnstakere. Dette er i tråd med det FNH har arbeidet for. Forskjellene mellom de som har gode pensjonsordninger og de som kun har minstesats i obligatorisk tjenestepensjon vil imidlertid fortsatt være store. Når skattefavoriseringen av IPA og livrenter i tillegg forsvinner, vil det ramme de som ønsker å kompensere for dette gjennom egen sparing, mener FNH.