Sikkerhet, lov & orden

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Jobber: Politibetjent, tollinspektør, fengselsbetjent, vekter, befal, flygeleder.

Positivt: Politiet gjør en viktig jobb ved å håndheve lovene, og det i seg selv gir makt og innflytelse - og av og til politivold. De har ofte en spennende hverdag med mye adrenalin. Befal, tollinspektører, fengselsbetjenter og flygeledere har kort utdanning, og får i tillegg lønn i stedet for studielån mens de studerer. Flygelederne er for få, og er derfor ettertraktede. De tjener masse penger.

Negativt: Drap, blind vold, overdoser og fæle trafikkulykker. Utfordringene for politifolk står i kø, og risikoen for å bli skadet er tilstede. Mange jobber om kvelden og natta. Offiserer står både overfor innsparingene i Forsvaret og stadig slappere rekrutter. Flygeledere har en svært stressende hverdag med stort ansvar. Liv kan gå tapt om de gjør feil.

Hva sier de selv?

- Gode politibetjenter må være fysisk og psykisk sterke, ikke minst det siste. De må også ha evnen til å omgås mennesker og kunne lese situasjoner. Noen ganger må de være korte og kontante, andre ganger bør de kun prate, sier Egil Haaland, distriktssekretær i Politiets Fellesforbund.

- Det betyr at de må være snartenkte. De må ta avgjørelser i brøkdelen av et sekund, sier Haaland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gå til

Jobbkalkulatoren

for å se sentrale egenskaper ved de ulike stillingene.