Signaler på stress

Her er stressignalene, fra de mindre- til de mer alvorlige.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Først og fremst er det viktig å fremheve at stressymptomer arter seg ulikt fra person til person, men likevel er det en rekke signaler som ofte vil vise seg, sier Steen Nielsen.

Disse er blant annet følgende:

  • Er irritert, har kort lunte

  • Er distré, glemmer småting, er ukonsentrert

  • Har spenninger, i hode og mage

  • Sover urolig, har vanskelig for å falle i søvn

  • Er hektisk

  • Blir lei seg
- Det med dårlig søvn er nok et av de vanligste stressymptomene. Søvn er imidlertid svært viktig for oss, for det er i søvnen at vi slapper av og renser våre tanker, sier han.

Det er altså ikke til å stikke under en stol at søvnløshet er en vond spiral. Er du stresset, sover du dårlig. Og sover du dårlig, blir du trøtt, og om mulig enda mer stresset - fordi du ikke har energi til å takle stresset.

Besvimer

- Immunsystemet vil bli påvirket, som den nye australske undersøkelsen viser. I starten vil det kanskje være i form av en forkjølelse, men vi har sett folk på vår klinikk komme med hjerteproblemer, svimmelhetsanfall og at de har besvimt.

- I verste fall kan man få hjerte- og kar-sykdommer. Men det tar altså noen år med stress før man utvikler slike alvorlige sykdommer, fremhever Kim Steen Nielsen.

- Stress oppstår med andre ord når det er en ubalanse mellom de ressursene du har, og de krav som du eller andre stiller til deg. Det gjelder å styrke ressursene, og/eller minske kravene til deg selv - og gjøre noe med det når du ser signalene på stress, sier han.

Trykk her for å se hvordan du kan bli bedre til å håndtere stress.