Servitører uten matvett?

I dag er bare litt over halvparten av norske arbeidstakere fagorganisert. 47 prosent er ikke tilknyttet noe fagforbund, og tallet er stigende. Men hvem er de, og hvorfor?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forsker Torgeir Stokke i Forskningsstiftelsen FAFO har blant annet bidratt til NOU 2000: 21 "En strategi for sysselsetting og verdiskaping".

- Når både offentlig sektor og bank- og forsikringsnæringen har en stor andel arbeidstakere som er organisert, kan dette skyldes blant annet at arbeidsgiversiden oppfordrer de ansatte til å organisere seg.

Tunge fagorganisasjoner gir fordeler, blant annet administrative forenklinger, sier han til DinSide.

Organisasjonsgraden fordelt på næring 2. kvartal 1998
LOAndreTotalt
Privat vareproduksjon411354
Oljeutvinning/industri471360
Bygg og anlegg361046
Primærnæringer202040
Privat tjenesteproduksjon181634
Bank/forsikring96776
Forretningsmessig tjenesteyting131831
Hotell- og restaurantdrift 23427
Varehandel16521
Privat transport262450
Annen privat tjenesteyting251945
Offentlig sektor404383
Offentlig administrasjon424587
Undervisning/forskning265581
Offentlig forretningsdrift671481
Helse265480
Sosial- og velferdstjenester492069
I alt312455
Kilde: NOU2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping

Han har tre hovedforklaringer til den lave andelen organiserte i noen av næringene, som varehandel og hotell- og restaurantdrift:

- Det er vanskelig å vedlikeholde en lokal organisasjon når antall ansatte blir lavere enn 10.
- Når kortvarige arbeidsforhold er utbredt, blir stabiliteten lavere i strukturene på arbeidsplassen
- I tjenesteytende næringer blir arbeiderkollektivet svakere - bildet kompliseres av at det ikke lengre er bare to parter, men tre (kundene).