Servitører uten matvett?

I dag er bare litt over halvparten av norske arbeidstakere fagorganisert. 47 prosent er ikke tilknyttet noe fagforbund, og tallet er stigende. Men hvem er de, og hvorfor?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forsker Torgeir Stokke i Forskningsstiftelsen FAFO har blant annet bidratt til NOU 2000: 21 "En strategi for sysselsetting og verdiskaping".

- Når både offentlig sektor og bank- og forsikringsnæringen har en stor andel arbeidstakere som er organisert, kan dette skyldes blant annet at arbeidsgiversiden oppfordrer de ansatte til å organisere seg.

Tunge fagorganisasjoner gir fordeler, blant annet administrative forenklinger, sier han til DinSide.

Organisasjonsgraden fordelt på næring 2. kvartal 1998
LOAndreTotalt
Privat vareproduksjon411354
Oljeutvinning/industri471360
Bygg og anlegg361046
Primærnæringer202040
Privat tjenesteproduksjon181634
Bank/forsikring96776
Forretningsmessig tjenesteyting131831
Hotell- og restaurantdrift 23427
Varehandel16521
Privat transport262450
Annen privat tjenesteyting251945
Offentlig sektor404383
Offentlig administrasjon424587
Undervisning/forskning265581
Offentlig forretningsdrift671481
Helse265480
Sosial- og velferdstjenester492069
I alt312455
Kilde: NOU2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping

Han har tre hovedforklaringer til den lave andelen organiserte i noen av næringene, som varehandel og hotell- og restaurantdrift:

- Det er vanskelig å vedlikeholde en lokal organisasjon når antall ansatte blir lavere enn 10.
- Når kortvarige arbeidsforhold er utbredt, blir stabiliteten lavere i strukturene på arbeidsplassen
- I tjenesteytende næringer blir arbeiderkollektivet svakere - bildet kompliseres av at det ikke lengre er bare to parter, men tre (kundene).

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!