”Send søknad med CV/søknad med attester og vitnemål”

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Bør du sende alt du har liggende av vitnemål, attester og arbeidsprøver? Hva med å leie egen budbil for å få med alt?

Eller bør du kun sende søknaden og CV’en? Hva med attester og vitnemål? Bør du i det hele tatt sende noe i det hele tatt?

Les teksten

Her bør du lese annonseteksten nøye.

Står det ikke spesifisert at du skal sende attestene og vitnemålene dine, bør du la være å gjøre det.

Da ønsker lederne som skal gå gjennom søknadsbunken å begrense arbeidet, og sile ut de uinteressante før de går grundigere til verks.

Send da en søknad pluss en fyldig CV med beskrivelse av hva du faktisk har gjort i de enkelte jobbene. Spesifiser at vitnemål og attester kan ettersendes.

Hvis det står at du skal sende søknad med CV, attester og vitnemål, bør du gjøre det.