Se hvorfor "hvitt" er best!

Se hvordan du får like mye penger ved å jobbe hvitt og lovlig som ved å jobbe svart.


   
Utbetalt lønn 4000 kr. per mnd X 11 mndr. 44.000.-
+ feriepenger 10,2% av 44 000 4.488.-
+ 125 dager. X 86 kr. pr døgn (kost og losji) 10.800.- 
Brutto lønn 59.288.- 
-Trygdeavgift 7,8%  4.624.-
Minstefradrag 30.600.- 
Personfradrag 27.700.- 
Sum fradrag 58.300.- 
Alminnelig inntekt (brutto inntekt - fradrag)988.- 
-Skatt på alminnelig inntekt 28% 276.-
Utbetalt lønn etter skatt  43.588.-


*Merknad: Minstefradraget er på minimum 30.600 kroner i år 2000. Personfradraget utgjør 27.700 kroner i skatteklasse 1.

Som du ser, er utbetalt lønn etter ”hvite” metoder praktisk talt like stor som hva du ville ha fått utbetalt dersom du hadde jobbet svart. Forskjellen er på 412 kroner.

Hovedgrunnen til at forskjellen på "hvit" og "svart" lønn er så liten er feriepengene, som utgjør 10,2 % av lønnen. De skal utbetales siste lønningsdag før ferien. Når du slutter, har du krav på å få feriepengene utbetalt med én gang. Når du har fast jobb, har du dessuten krav på tre ukes sammenhengende ferie i tidsrommet 1.juni - 30. september.

Dersom du jobber hvitt får du i tillegg en del ordninger fra folketrygden. På sett og vis kan du si at du, for 412 kroner i året, får en del "forsikringsordninger" som kan være verdt en hel del for deg. Hvor mye de er verdt i penger, er vanskelig å si, ettersom det ikke finnes tilbud på markedet for sykeforsikringer når du har en inntekt som ligger under 281.700 kroner ( 6 ganger folketrygdens grunnbeløp,1G= 46950 kroner).

Sykelønn: Ved sykdom har du krav på 100% *av lønnen din i godtgjørelse fra folketrygden i inntil 1 år
hvis du tjener inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsgiver dekker de første 16 dagene – deretter dekker folketrygden resten av kalenderåret. Det finnes ikke private forsikringsordninger som tilsvarer folketrygdens ordninger.

Svangerskapsavbrudd:


  • Folketrygden dekker (inntekter inntil 6G)


  • 100% lønn i 42 uker
  • 80% i 52 uker – ved svangerskapsavbrudd
  • Det finnes ikke private forsikringsordninger på markedet som tilsvarer folketrygdens ordninger.

Andre fordeler:

  • Rett til lønn i oppsigelsestiden

  • Arbeidsavtale

  • Sluttattest

  • Dagpenger

  • I et ordnet arbeidsforhold er arbeidstakeren sikret dagpenger ved arbeidsledighet.