Se hva du får i feriepenger!

LØNN: Vår glimrende feriepengekalkulator viser deg hvor mye du skal ha i feriepenger uavhengig om du har fem eller fire ukers ferie. Vi gir deg også svarene på de vanligste spørsmålene om feriepenger.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Da den femte ferieuken ble innført for store deler av arbeidsstyrken, ble mange usikre på hvor mye de vil få i feriepenger. Vi har derfor laget en helt ny feriepengekalkulator, slik at du kun er noen få tastetrykk unna svaret.

Trykk på lenkene til høyre for å gå rett til kalkisen, eller for å se våre spørsmål og svar om feriepenger.

Hva inngår i feriepengene?

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret.

De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Ditt feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven du fikk ved årsskiftet.

Etter ferielovens regler utgjør feriepengene 10,2% av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5%. Mange er imidlertid omfattet av tariffavtale som gir en femte ferieuke, og da er den ordinære satsen 12%, og 14,3% for arbeidstakere over 60 år. Husk at den femte ferieuken er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven.

I henhold til ferieloven har alle rett til fire uker og en dag ferie hvert år.

Dette faller utenfor:

  • Du får ikke feriepenger av utbetalinger til dekning av utgifter i forbindelse med tjenesten (typisk reiseregninger). Også feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret eller andel av nettoutbytte faller utenom.

Husk at du ikke får feriepenger av feriepenger

Feriepengene for dem som har fem ukers ferie er 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget er det du mottok i lønn og andre skattbare ytelser ifjor, minus fjorårets feriepenger.

For en person som bare mottar fast lønn og har fem ukers ferie, tilsvarer feriepengegrunnlaget 11/12 av avtalt årslønn minus 4/26 av en ordinær månedslønn. Den ene månedslønnen pluss de fire tjueseksdelene er den perioden der han/hun i stedet for lønn mottok feriepenger.