Se alle lands ledighetstall

Ledigheten i Norge er lav, sammenliknet med andre land.

Er ledigheten for lav?

  1. Se alle lands ledighetstall


1., 2. eller 3. plass?

`
Den norske OECD-ledigheten er også rekordlav - og vi blir bare overgått av Korea og Danmark.

Kanskje vi reelt sett ikke trenger å nøyes med en tredjeplass - for de norske tallene fra 3. kvartal er ennå ikke publisert. Og siden ledigheten har vært fallende, er det ganske sikkert at tallene fra 3. kvartal vil ligge lavere enn 3,8 prosent.

Polen tar sisteplass

Av de over 30 land og regioner som er med i undersøkelsen, er det Polen som kommer verst ut med en ledighetsprosent på 14,2 prosent. Eneste positive nyhet er at også denne er lavere enn den var for godt et år siden - den lå da på rundt 17 prosent.