Scandinavia Online (SOL)

Scandinavia Online (SOL)
Rangering goder
1: Sparing/fond/opsjoner
2: Videreutdanning
3: Fleksibel arbeidstid/hjemmejobbing
4: Mer ferie
5: Mer lønn
6: Pensjonsordning
7: Treningsmuligheter
8: Firmabil
9: Telefon/klær
10: Subsidiert/gratis barnehage
11: Gunstige lån
12: Hus-/hagehjelp
13: Forsikring
14: Bedriftshelsetjeneste
15: Firmahytte
1 er viktigst, 15 minst viktig.
[Ugjyldig objekt (NAV)]