Samfunnsfag

- For mange arbeidsgivere er det ikke avgjørende hvilket fag samfunnsvitere har. De setter vel så mye pris på den generelle akademiske kompetansen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dette sier Vidar Grøtta, nestleder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo.

- Dette gjelder særlig i næringslivet. I offentlig sektor er aktuelle stillinger mer knyttet til fag, sier Grøtta.

Nye veier

Statsvitenskap og sosiologi har for eksempel lenge vært fagene for deg som vil inn i statsforvaltningen eller diplomatiet.

- Oftere og oftere er det snakk om å finne ny og spennende anvendelse av en generell utdanning. Jeg kjenner for eksempel til en gruppe filosofer som har etablert en kommersiell rådgivningstjeneste, sier Grøtta.

Hovedoppgavens tema kan være avgjørende. En hovedoppgave om oljeøkonomi kan gi jobb i et oljeselskap. Eller; En avhandling om reklame kan gi jobb i reklamebransjen.

Jobbene

I næringslivet vil samfunnsvitere ofte være aktuelle for administrative stillinger.

Ellers jobber samfunnsvitere ofte i offentlig forvaltning, massemedia, organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Arbeidsstedene kan mer konkret være departementene, utenrikstjenesten, helse- og sosialsektoren, arbeids- og attføringssektoren, undervisningssektoren, kultursektoren og media.

De jobber gjerne med personalforvaltning, opplæring, organisasjonsutvikling, informasjonsarbeid, saksbehandling- og utredningsarbeid, samfunnsplanlegging, veiledning/rådgivning og undervisning.

Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april.