Sagt opp fordi mannen blir sjef

En norsk kvinne er blitt bedt om å fratre stillingen sin fordi mannen hennes skal bli administrerende direktør i samme selskap.

Får ikke hjelp

En kvinne har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om hjelp etter at hun er oppfordret til å fratre sin nåværende stilling fordi hennes mann skal bli administrerende direktør i samme selskap, skriver NTB.

Men dette kan ikke LDO gjøre noe med, går det frem av svarbrevet til kvinnen.

- Ombudet har forståelse for at du føler deg urettferdig behandlet på grunn av din arbeidsgivers personalpolitikk. Basert på din fremstilling av saken, virker det imidlertid ikke som du har blitt forskjellsbehandlet på grunn av kjønn, men på grunn av at du er gift med en annen ansatt. Din problemstilling omfatter derfor ikke ombudets mandat, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Nærmere redegjørelse

Rettferdig

Er det greit å nekte ektepar å jobbe sammen? (Avsluttet)
Nei - det er urimelig(45%) 97
Ja, men da må det bety ansettelsesnekt, ikke oppsigelse(30%) 66
Ja - det er en selvfølge(25%) 54
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Seniorrådgiver Elisabeth Lier Haugseth hos LDO opplyser til NTB at denne saken handler om en kvinne med en rådgiverstilling i et internasjonalt selskap med norsk datterselskap. Kvinnens navn er unntatt fra offentlighet, og LDO har ikke nærmere opplysninger om selskapet eller omstendighetene i saken.

Ombudet har bedt kvinnen komme med en nærmere redegjørelse dersom hun mener at hun er forskjellsbehandlet på grunn av kjønn.

Elisabeth Lier Haugseth sier at det er første gang ombudet har fått en slik sak til behandling. Men hun har tidligere hørt om tilsvarende saker.

AKTUELT: