Så mye tjener sykepleierne

Lønnsnivået til sykepleierne er rimelig jevnt, ulike tillegg, samt overtid, trekker opp.

Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Foto: Andrew Gentry/Istockphoto
Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Foto: Andrew Gentry/Istockphoto Vis mer


Privat ansatte tjener mest

Tall fra SSB viser at en heltidsansatt sykepleier som jobber i det private hadde en gjennomsnittlig årslønn på 327.000 kroner, inkludert tillegg og overtid. Privatansatte spesialsykepleiere tjente cirka 361.200 kroner i året.

Heltidsansatte sykepleiere og spesialsykepleiere ved statlige sykehus, hadde en gjennomsnittlig årsinntekt på cirka 345.000 kroner i året, inkludert tillegg og overtid. (SSBs statistikk viser ikke gjennomsnittlønnen for statsansatte sykepleiere og spesialsykepleiere hver for seg.)

Sykepleierforbundets statistikk viser at kommunalt ansatte sykepleiere hadde en gjennomsnitts grunnlønn på 291.000 kroner i 2005. Spesialsykepleiernes gjennomsnittlige grunnlønn samme år var på 320.000 kroner. Da er ikke tillegg for turnusarbeide og overtid tatt med.

Det årlige turnustillegget kan typisk være 40.000 kroner. Det er altså tillegg for ubekvem arbeidstid natt/helg/helligdager. Dermed stemmer Sykepleierforbundets tall bra med statistikken fra SSB.

Som nyutdannet sykepleier er minstelønnsnivået 270.000 kroner året for heltidsarbeide, uten tillegg og overtid. Etter ti år er maks ansiennitet oppnådd, og minstelønnen ligger på 308.000 kroner i året for sykepleiere, og 325.000 kroner i året for spesialsykepleiere (uten tillegg og overtid). Siden tallene fra Sykepleierforbundet viser at gjennomsnittlig grunnlønn for kommunalt ansatte sykepleiere og spesialsykepleiere er hhv. 291.000 og 320.000 kroner, er det ikke mange som oppnår minstelønnsnivået for ti års ansiennitet.

Tilbake til innledningen