Så mye mener SIFO dere trenger

Tallene er hentet fra SIFOs kalkulator. Husk at du kan taste inn dine egne data, og sammenligne ditt eget forbruk med SIFOs satser.

Så mye trenger de i måneden
ifølge SIFO

Individspesifikke
utgifter pr. måned
Kroner:
Mat & drikke4256.-
Klær & sko1608.-
Helse & hygiene768.-
Lek & fritid1488.-
Kollektiv-
transport
1410.-
Spedbarns-
utstyr
0
Barnehage3510.-
Husholdsspesifikke
utgifter pr. måned:
 
Andre
dagligvarer
360.-
Husholdnings-
artikler
400.-
Møbler470.-
Telefon
mediebruk
div. fritids-
aktiviteter
1010.-
Drift & vedlikehold
bil
2030.-
  
Totalt forbruk
per måned =
17.310.-
[Ugjyldig objekt (NAV)]