Så mye koster det å leve

Hvor mye må egentlig du og din kjære tjene for å ha et "akseptabelt" liv? Se hvor høy inntekt vår familie på fire bør ha for å kunne leve normalt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vi har tatt utgangspunkt i ”standardbudsjettet” til Statens Institutt for Forbruksforskning ( SIFO).

Budsjettet viser hvor mye penger mennesker på forskjellige stadier i livet bør ha for å opprettholde et ”rimelig forbruksnivå”.

Det SIFO definerer som ”rimelig forbruksnivå”, må ses på som det absolutte minimum av hva du vil bruke. Vi har derfor lagt til viktige utgifter for å få budsjettet mer i tråd med virkeligheten.

Standardbudsjettet skal, kort fortalt, dekke

 • faste og varable utgifter
 • et rimelig forbruksnivå som gir adgang til vanlige sosiale aktiviteter
 • et nøkternt vareutvalg knyttet til vanlige funksjoner i et hushold
 • innkjøp av alle varer "over disk". Budsjettet bygger ikke på utstrakt bruk av tilbud og sesongsalg.
SIFOs standardbudsjett omfatter altså ikke andre "vanlige" utgifter, som for eksempel:
 • bolig, strøm og andre boutgifter
 • studielån
 • tobakk og alkohol
 • videregående skolegang
 • helsetjenester
 • kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser
 • feriereiser
 • feiring av begivenheter, gaver osv.

Stordriftsfordeler

Består familien av flere enn tre personer, reduserer SIFO utgiftene med 20 prosent, grunnet såkalte stordriftsfordeler.

Det innebærer at familien må utnytte de mulighetene som faktisk finnes til å redusere utgiftene.

Dette kan gjøres ved at klær og fritidsutstyr arves av søsken, at mat og hygieneartikler kjøpes inn i større forpakninger, at salg og tilbud benyttes etc.

Familie på fire

Vi har tatt utgangspunktet i en familie på fire; to voksne på 30 år og to barn på fem og 11 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Trykker du på lenkene til høyre her eller øverst til høyre i artikkelen, får du se hvor høyt SIFO mener forbruket deres vil være, samt hvor mye vi mener dere må tjene - eller bør tjene, for å få regnskapet til å gå rundt.