Så mye kan du tjene

Honoraret for å sitte i et styre varierer mye.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Den lønn du får som styremedlem er meget avhengig av det ansvaret du har i styret og hvor stor bedriften er, sier Inger-Lise Blakstad.

Varierer

- De fleste har nok en lønn på mellom 15.000 og 75.000 kroner i året. Men alt avhenger av ansvar, antall timer du må jobbe og eventuell bonus av resultatet, sier Gunnar Eckbo.

- Styrehonorarene svinger mellom helt symbolske summer og til over 1 million kroner for de som har flere styrejobber, sier Lene Nilsen.

Denne artikkelen er tidligere publisert på DinSide Økonomi.